LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2769 produktů
Aktuální strana 6 z 139

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-60-05
Kat. čís.: 97392
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů
Space product assurance - Generic procurement requirements for hybrids
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-02
Kat. čís.: 97393
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA
Space product assurance - ASIC and FPGA development
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-12
Kat. čís.: 97394
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025
Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-02
Kat. čís.: 97395
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí
Space product assurance - Hazard analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-11
Kat. čís.: 97396
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení EEE součástí
Space product assurance - Derating - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-09
Kat. čís.: 97397
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti
Space product assurance - Availability analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-02
Kat. čís.: 97398
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)
Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis (FMEA/FMECA)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-10
Kat. čís.: 97399
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
Space product assurance - Off-the-shelf items utilization in space systems
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20
Kat. čís.: 97400
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality
Space product assurance - Quality assurance
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-09
Kat. čís.: 97401
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody
Space product assurance - Nonconformance control system
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-04
Kat. čís.: 97402
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků
Space product assurance - Critical-item control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-58
Kat. čís.: 99177
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech
Space product assurance - Bioburden control of cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-57
Kat. čís.: 99178
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Dry Heat Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-56
Kat. čís.: 99179
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Vapour Phase Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-55
Kat. čís.: 99180
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů
Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-13
Kat. čís.: 98804
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS)
Space product assurance - Requirements for the use of COTS components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60
Kat. čís.: 98812
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky
Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-12
Kat. čís.: 501602
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů
Space product assurance - Design rules for printed circuit boards
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70
Kat. čís.: 501603
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy
Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10
Kat. čís.: 502501
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Space product assurance - Product assurance management
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>