LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2837 produktů
Aktuální strana 6 z 142

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-70-53
Kat. čís.: 97751
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace
Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-08
Kat. čís.: 97730
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení vysoce spolehlivých elektrických spojení
Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-13
Kat. čís.: 97747
Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků
Space product assurance - Measurements of the peel and pulloff strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-09
Kat. čís.: 97750
Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty
Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-50
Kat. čís.: 97741
Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech
Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-30
Kat. čís.: 97291
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-07
Kat. čís.: 97326
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou
Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-06
Kat. čís.: 97327
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením
Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-05
Kat. čís.: 97328
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií
Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-22
Kat. čís.: 97322
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností
Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-20
Kat. čís.: 97323
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi „red-plague“
Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-21
Kat. čís.: 97324
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-18
Kat. čís.: 97325
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů
Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-01
Kat. čís.: 97275
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
Space product assurance - Cleanliness and contamination control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-45
Kat. čís.: 97276
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů
Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-37
Kat. čís.: 97288
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání
Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-36
Kat. čís.: 97289
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí
Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-31
Kat. čís.: 97290
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-29
Kat. čís.: 97318
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku
Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-46
Kat. čís.: 97319
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>