LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2631 produktů
Aktuální strana 6 z 132

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-70-01
Kat. čís.: 97275
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
Space product assurance - Cleanliness and contamination control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-45
Kat. čís.: 97276
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů
Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-37
Kat. čís.: 97288
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání
Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-36
Kat. čís.: 97289
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí
Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-31
Kat. čís.: 97290
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-29
Kat. čís.: 97318
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku
Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-46
Kat. čís.: 97319
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-28
Kat. čís.: 97320
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu
Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-26
Kat. čís.: 97321
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-04
Kat. čís.: 97329
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav
Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-03
Kat. čís.: 97330
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy
Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-02
Kat. čís.: 97331
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-12
Kat. čís.: 501602
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů
Space product assurance - Design rules for printed circuit boards
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70
Kat. čís.: 501603
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy
Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10
Kat. čís.: 502501
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Space product assurance - Product assurance management
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16091
Kat. čís.: 66828
Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení
Space systems - Integrated logistic support
Třídící znak: 310521Datum vydání: 01.06.2003    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14620-1
Kat. čís.: 66827
Kosmické systémy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Bezpečnost systému
Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety
Třídící znak: 310522Datum vydání: 01.06.2003Datum zrušení: 01.11.2018   Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14514
Kat. čís.: 71488
Normy kosmického inženýrství - Funkční analýza
Space engineering standards - Functional analysis
Třídící znak: 310524Datum vydání: 01.01.2005Datum zrušení: 01.11.2018   Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14725
Kat. čís.: 69855
Kosmické inženýrství - Ověřování
Space engineering - Verification
Třídící znak: 310525Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14724
Kat. čís.: 69919
Management kosmického projektu - Přizpůsobení kosmických norem
Space project management - Tailoring of space standards
Třídící znak: 310528Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>