LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2769 produktů
Aktuální strana 7 z 139

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-80
Kat. čís.: 507146
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů
Space product assurance - Software product assurance
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-14
Kat. čís.: 507148
Zabezpečování kosmických produktů - Koroze
Space product assurance - Corrosion
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-60
Kat. čís.: 508543
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů
Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-71
Kat. čís.: 501127
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat
Space product assurance - Materials, processes and their data selection
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-07
Kat. čís.: 501120
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek
Space product assurance - Quality and safety assurance for space test centres
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-08
Kat. čís.: 501121
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice
Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-38
Kat. čís.: 507854
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii
Space product assurance - High-reliability soldering for surface-mount and mixed technology
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-54
Kat. čís.: 507598
Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí
Space product assurance - Ultracleaning of flight hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-26
Kat. čís.: 507599
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16091
Kat. čís.: 66828
Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení
Space systems - Integrated logistic support
Třídící znak: 310521Datum vydání: 01.06.2003    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14724
Kat. čís.: 69919
Management kosmického projektu - Přizpůsobení kosmických norem
Space project management - Tailoring of space standards
Třídící znak: 310528Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14777
Kat. čís.: 71398
Kosmické inženýrství - Konstrukce a zkouška vícenásobného přenosu
Space engineering - Multipaction design and test
Třídící znak: 310536Datum vydání: 01.01.2005    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-15
Kat. čís.: 503359
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol
Space engineering - CANbus extention protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-60-30
Kat. čís.: 99171
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)
Space engineering - Satellite AOCS requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-11
Kat. čís.: 96770
Kosmické inženýrství - Ergonomie
Space engineering - Human factors engineering
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-08
Kat. čís.: 96771
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti
Space engineering - Part 20-08: Photovoltaic assemblies and components
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32
Kat. čís.: 96772
Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky
Space engineering - Structural general requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32-01
Kat. čís.: 96773
Kosmické inženýrství - Řízení lomu
Space engineering - Fracture control
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32-03
Kat. čís.: 96775
Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků
Space engineering - Structural finite element models
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32-11
Kat. čís.: 96777
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností
Space engineering - Modal survey assessment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>