LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2858 produktů
Aktuální strana 11 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-70-32
Kat. čís.: 97376
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy
Space engineering - Test and operations procedure language
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-41
Kat. čís.: 504060
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání
Space engineering - Telemetry and telecommand packet utilization
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 5496 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-10
Kat. čís.: 508542
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu
Space sustainability - Space debris mitigation requirements
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-20
Kat. čís.: 509951
Udržitelný vesmír - Planetární ochrana
Space sustainability - Planetary protection
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16604-30-03
Kat. čís.: 511107
Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování
Space - Space Situational Awareness Monitoring - Part 30- 03: Observation System Data Message (OSDM)
Třídící znak: 310550Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-1
Kat. čís.: 511530
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-2
Kat. čís.: 511529
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 2: Assessment of basic performances of GNSS-based positioning terminals
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16803-3
Kat. čís.: 511528
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 3: Assessment of security performances of GNSS-based positioning terminals
Třídící znak: 310560Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17030
Kat. čís.: 505519
Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu
Space - Earth observation - Image processing levels
Třídící znak: 310570Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2851
Kat. čís.: 18018
Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech
Aerospace series. Marking of parts and assemblies other than engines. Indications on drawings
Třídící znak: 311030Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 2544
Kat. čís.: 21075
Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech konstrukcí pro leteckou a kosmickou techniku
Aerospace series - Representation of rivets on drawings for aerospace equipment
Třídící znak: 311035Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 2574
Kat. čís.: 20981
Letectví a kosmonautika - Svary - Údaje na výkresech
Aerospace series. Welds. Information on drawings
Třídící znak: 311040Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 2484
Kat. čís.: 19941
Letectví a kosmonautika - Mikrosnímkování výkresů - Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm
Aerospace series. Microfilming of drawings. Aperture card for 35 mm microfilm
Třídící znak: 311050Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 2499
Kat. čís.: 19995
Letectví a kosmonautika - Mikrofiše konverse COM - Mikrofiše A6
Aerospace series. Computer output microfiche (COM). A6 microfiche
Třídící znak: 311051Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 2547
Kat. čís.: 19992
Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 105 mm (Mikrofiš A6)
Aerospace series. Filming of documents. Microfilm 105 mm (Microfiche A6)
Třídící znak: 311052Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 2575
Kat. čís.: 19994
Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 16 mm
Aerospace series. Filming of documents. 16 mm microfilm
Třídící znak: 311053Datum vydání: 01.08.1996    Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 4632-001
Kat. čís.: 81668
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 001: General requirements
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-002
Kat. čís.: 81629
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 002: Homogeneous assemblies aluminium and aluminium alloys
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-003
Kat. čís.: 86485
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 003: Welding and brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4632-004
Kat. čís.: 92329
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 004: Welding and brazing of homogeneous assemblies of high alloyed steels
Třídící znak: 311201Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>