LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2769 produktů
Aktuální strana 9 z 139

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-50-04
Kat. čís.: 97384
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokoly, synchronizace a kódování kanálu dálkového ovládání
Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-03
Kat. čís.: 97385
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokol telemetrického přenosového rámce
Space engineering - Space data links - Telemetry transfer frame protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-02
Kat. čís.: 97386
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování
Space engineering - Ranging and Doppler tracking
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-01
Kat. čís.: 97387
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Telemetrická synchronizace a kódování kanálu
Space engineering - Space data links - Telemetry synchronization and channel coding
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50
Kat. čís.: 97388
Kosmické inženýrství - Komunikace
Space engineering - Communications
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-31
Kat. čís.: 97363
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty
Space engineering - Thermal control general requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-11
Kat. čís.: 97743
Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku
Space engineering - Space segment operability
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-31
Kat. čís.: 97744
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat
Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data definition
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70-01
Kat. čís.: 97745
Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení
Space engineering - On-board control procedures
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-70
Kat. čís.: 97746
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti
Space engineering - Ground systems and operations
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-04
Kat. čís.: 97738
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí
Space engineering - Space environment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-53
Kat. čís.: 97739
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS
Space engineering - SpaceWire - CCSDS packet transfer protocol
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-13
Kat. čís.: 97382
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice
Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-12
Kat. čís.: 96657
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí
Space engineering - Method for the calculation of radiation received and its effects, and a policy for design margins
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-09
Kat. čís.: 96654
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém
Space engineering - Reference coordinate system
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-07
Kat. čís.: 96655
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita
Space engineering - Electromagnetic compatibility
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-20-06
Kat. čís.: 96656
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice
Space engineering - Spacecraft charging
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-60-21
Kat. čís.: 506357
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace
Space engineering - Gyros terminology and performance specification
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-31-02
Kat. čís.: 506358
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla
Space engineering - Two-phase heat transport equipment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10-24
Kat. čís.: 506361
Kosmické inženýrství - Management rozhraní
Space engineering - Interface management
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>