LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2858 produktů
Aktuální strana 9 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16603-32-08
Kat. čís.: 501122
Kosmické inženýrství - Materiály
Space engineering - Materials
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32-10
Kat. čís.: 510973
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části
Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-32-11
Kat. čís.: 96777
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností
Space engineering - Modal survey assessment
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-33-01
Kat. čís.: 507858
Kosmické inženýrství - Zařízení
Space engineering - Mechanisms
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-33-11
Kat. čís.: 507857
Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení
Space engineering - Explosive subsystems and devices
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-34
Kat. čís.: 96778
Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)
Space engineering - Part 34: Environmental control and life support (ECLS)
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35
Kat. čís.: 97375
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon
Space engineering - Propulsion general requirements
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35-01
Kat. čís.: 97374
Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic
Space engineering - Liquid and electric propulsion for spacecraft
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35-02
Kat. čís.: 97373
Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety
Space engineering - Solid propulsion for spacecrafts and launchers
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35-03
Kat. čís.: 97372
Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety
Space engineering - Liquid propulsion for launchers
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35-06
Kat. čís.: 515784
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů
Space engineering - Cleanliness requirements for spacecraft propulsion hardware
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-35-10
Kat. čís.: 97370
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony
Space engineering - Compatibility testing for liquid propulsion components, subsystems and systems
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-40
Kat. čís.: 96779
Kosmické inženýrství - Část 40: Software
Space engineering - Part 40: Software
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-40-07
Kat. čís.: 510983
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma
Space engineering - Simulation modelling platform
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50
Kat. čís.: 515788
Kosmické inženýrství - Komunikace
Space engineering - Communications
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-02
Kat. čís.: 97386
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování
Space engineering - Ranging and Doppler tracking
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-05
Kat. čís.: 97383
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace
Space engineering - Radio frequency and modulation
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502621)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 16603-50-11
Kat. čís.: 511524
Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení
Space engineernig - SpaceFibre - Very high-speed serial link
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 2176 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-12
Kat. čís.: 510379
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě
Space engineering - SpaceWire - Links, nodes, routers and networks
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-50-13
Kat. čís.: 97382
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice
Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft
Třídící znak: 310540Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>