LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2769 produktů
Aktuální strana 3 z 139

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16082
Kat. čís.: 90214
Letištní a letecké bezpečnostní služby
Airport and aviation security services
Třídící znak: 310440Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 9300-012
Kat. čís.: 92857
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu „Přijímání dat“
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 012: Reference process description ''Ingest''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-014
Kat. čís.: 92858
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu „Obnova dat“
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 014: Reference process description ''Retrieval''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-013
Kat. čís.: 92859
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu „Archivace dat“
Aerospace series - LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 013: Reference process description ''Archival Storage''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-004
Kat. čís.: 92860
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 004: Description methods
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-003
Kat. čís.: 92308
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy
Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-011
Kat. čís.: 92861
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu „Příprava dat“
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 011: Reference process description "Data preparation"
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-015
Kat. čís.: 92856
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu „Odstranění dat“
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-005
Kat. čís.: 504078
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 005: Authentication and Verification
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-007
Kat. čís.: 504079
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 007: Terms and References
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-110
Kat. čís.: 506886
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-002
Kat. čís.: 505928
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 002: Requirements
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-100
Kat. čís.: 505932
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-115
Kat. čís.: 505929
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 115: Explicit CAD assembly structure
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-010
Kat. čís.: 505759
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 010: Overview Data Flow
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10
Kat. čís.: 505347
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství
Space engineering - System engineering general requirements
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-200
Kat. čís.: 505350
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2424
Kat. čís.: 81825
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky
Aerospace series - Marking of aerospace products
Třídící znak: 310460Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4300
Kat. čís.: 81663
Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma
Aerospace series - Identification marking of engine items - Design standard
Třídící znak: 310461Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4301
Kat. čís.: 83888
Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky
Aerospace series - Identification marking methods for engine items - Engineering requirements
Třídící znak: 310462Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>