LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2631 produktů
Aktuální strana 3 z 132

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 9300-004
Kat. čís.: 92860
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 004: Description methods
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-011
Kat. čís.: 92861
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu „Příprava dat“
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 011: Reference process description "Data preparation"
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-015
Kat. čís.: 92856
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu „Odstranění dat“
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-005
Kat. čís.: 504078
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 005: Authentication and Verification
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-007
Kat. čís.: 504079
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 007: Terms and References
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16603-10
Kat. čís.: 505347
Nová
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství
Space engineering - System engineering general requirements
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-200
Kat. čís.: 505350
Nová
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2424
Kat. čís.: 81825
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky
Aerospace series - Marking of aerospace products
Třídící znak: 310460Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4300
Kat. čís.: 81663
Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma
Aerospace series - Identification marking of engine items - Design standard
Třídící znak: 310461Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4301
Kat. čís.: 83888
Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky
Aerospace series - Identification marking methods for engine items - Engineering requirements
Třídící znak: 310462Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9136
Kat. čís.: 505524
Nová
Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)
Třídící znak: 310470Datum vydání: 01.11.2018    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13290-1
Kat. čís.: 57007
Řízení kosmického projektu - Všeobecné požadavky - Část 1: Strategie a zásady
Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-40
Kat. čís.: 96767
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací
Space project management - Teil 40: Configuration and information management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-60
Kat. čís.: 96768
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů
Space project management - Part 60: Cost and schedule management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-00-01
Kat. čís.: 97742
Kosmické systémy - Terminologie
Space systems - Glossary of terms
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10-01
Kat. čís.: 96763
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání
Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-80
Kat. čís.: 96764
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik
Space project management - Part 80: Risk management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10
Kat. čís.: 97740
Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu
Space project management - Project planning and implementation
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13292
Kat. čís.: 57005
Normy pro kosmickou techniku - Strategie a zásady
Space engineering standards - Policy and principles
Třídící znak: 310503Datum vydání: 01.02.2000Datum zrušení: 01.11.2018   Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9131
Kat. čís.: 99767
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách
Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
Třídící znak: 310509Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>