LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2625 produktů
Aktuální strana 4 z 132

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16601-40
Kat. čís.: 96767
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací
Space project management - Teil 40: Configuration and information management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-60
Kat. čís.: 96768
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů
Space project management - Part 60: Cost and schedule management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10-01
Kat. čís.: 96763
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání
Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-80
Kat. čís.: 96764
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik
Space project management - Part 80: Risk management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10
Kat. čís.: 97740
Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu
Space project management - Project planning and implementation
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-00-01
Kat. čís.: 97742
Kosmické systémy - Terminologie
Space systems - Glossary of terms
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9131
Kat. čís.: 99767
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách
Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
Třídící znak: 310509Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-07
Kat. čís.: 501120
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek
Space product assurance - Quality and safety assurance for space test centres
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-08
Kat. čís.: 501121
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice
Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-71
Kat. čís.: 501127
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat
Space product assurance - Materials, processes and their data selection
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40
Kat. čís.: 505348
Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost
Space product assurance - Safety
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30
Kat. čís.: 505349
Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost
Space product assurance - Dependability
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-13
Kat. čís.: 98804
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS)
Space product assurance - Requirements for the use of COTS components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60
Kat. čís.: 98812
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky
Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-58
Kat. čís.: 99177
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech
Space product assurance - Bioburden control of cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-57
Kat. čís.: 99178
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Dry Heat Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-56
Kat. čís.: 99179
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech
Space product assurance - Vapour Phase Bioburden Reduction for Flight Hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-55
Kat. čís.: 99180
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů
Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-53
Kat. čís.: 97751
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace
Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-08
Kat. čís.: 97730
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení vysoce spolehlivých elektrických spojení
Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>