LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2666 produktů
Aktuální strana 5 z 134

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-70-09
Kat. čís.: 97750
Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty
Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-50
Kat. čís.: 97741
Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech
Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-30
Kat. čís.: 97291
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí
Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-14
Kat. čís.: 97389
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování EEE součástí
Space product assurance - Relifing procedure - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-12
Kat. čís.: 97391
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
Space product assurance - Design, selection, procurement and use of die form monolithic microwave integrated circuits (MMICs)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-05
Kat. čís.: 97392
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů
Space product assurance - Generic procurement requirements for hybrids
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-02
Kat. čís.: 97393
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA
Space product assurance - ASIC and FPGA development
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-12
Kat. čís.: 97394
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025
Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-40-02
Kat. čís.: 97395
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí
Space product assurance - Hazard analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-11
Kat. čís.: 97396
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení EEE součástí
Space product assurance - Derating - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-09
Kat. čís.: 97397
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti
Space product assurance - Availability analysis
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-30-02
Kat. čís.: 97398
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)
Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis (FMEA/FMECA)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20-10
Kat. čís.: 97399
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
Space product assurance - Off-the-shelf items utilization in space systems
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-20
Kat. čís.: 97400
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality
Space product assurance - Quality assurance
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-09
Kat. čís.: 97401
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody
Space product assurance - Nonconformance control system
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-04
Kat. čís.: 97402
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků
Space product assurance - Critical-item control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-07
Kat. čís.: 97326
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou
Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-06
Kat. čís.: 97327
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením
Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-05
Kat. čís.: 97328
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií
Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-22
Kat. čís.: 97322
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností
Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>