LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2769 produktů
Aktuální strana 5 z 139

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16602-70-05
Kat. čís.: 97328
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií
Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-22
Kat. čís.: 97322
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností
Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-20
Kat. čís.: 97323
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi „red-plague“
Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-21
Kat. čís.: 97324
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-18
Kat. čís.: 97325
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů
Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-01
Kat. čís.: 97275
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
Space product assurance - Cleanliness and contamination control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-45
Kat. čís.: 97276
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů
Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-37
Kat. čís.: 97288
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání
Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-36
Kat. čís.: 97289
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí
Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-31
Kat. čís.: 97290
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-29
Kat. čís.: 97318
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku
Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-46
Kat. čís.: 97319
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-28
Kat. čís.: 97320
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu
Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-39
Kat. čís.: 507145
Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware
Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-04
Kat. čís.: 97329
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav
Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-03
Kat. čís.: 97330
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy
Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-70-02
Kat. čís.: 97331
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů
Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-15
Kat. čís.: 97365
Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE
Space product assurance - Radiation hardness assurance - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-14
Kat. čís.: 97389
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování EEE součástí
Space product assurance - Relifing procedure - EEE components
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-60-12
Kat. čís.: 97391
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
Space product assurance - Design, selection, procurement and use of die form monolithic microwave integrated circuits (MMICs)
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>