VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 2 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 57 0111-2
Kat. čís.: 65424
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám
Testing methods for casein and caseinates - Methods of sampling of chemical analysis
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0111-3
Kat. čís.: 65425
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti
Testing methods for casein and caseinates - Determination of moisture
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 57 0111-5
Kat. čís.: 65426
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin
Testing methods for casein and caseinates - Determination of protein content
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0111-7
Kat. čís.: 65427
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela
Testing methods for casein and caseinates - Determination of ash
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0111-8
Kat. čís.: 65428
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 8: Stanovení titrační kyselosti
Testing methods for casein and caseinates - Determination of titratable acidity
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 57 0111-12
Kat. čís.: 65429
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 12: Stanovení pH
Testing methods for casein and caseinates - Determination of pH
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 5543
Kat. čís.: 77417
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Caseins and caseinates - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 570112Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18252
Kat. čís.: 77712
Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)
Anhydrous milk fat - Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Routine method)
Třídící znak: 570113Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 0146
Kat. čís.: 4539
Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv
Methods of test for fish, fish products and canned fish
Třídící znak: 570146Datum vydání: 01.10.1964    Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14189)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1972  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14188)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1982  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 14190)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1994  
  
ČSN 57 0146-3
Kat. čís.: 503722
Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek
Test methods for fish, fish products and canned fish - Determination of net weight and weight part of ingredients
Třídící znak: 570146Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 1443
Kat. čís.: 16605
Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku
Meat and meat products - Determination of total fat content
Třídící znak: 570147Datum vydání: 01.09.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2917
Kat. čís.: 99092
Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda
Meat and meat products - Measurement of pH - Reference method
Třídící znak: 570166Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 936
Kat. čís.: 99091
Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela
Meat and meat products - Determination of total ash
Třídící znak: 570185Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 0190
Kat. čís.: 6379
Metody zkoušení včelího medu
Testing methods for bee honey
Třídící znak: 570190Datum vydání:     Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 12081
Kat. čís.: 91799
Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda
Milk - Determination of calcium content - Titrimetric method
Třídící znak: 570514Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10932
Kat. čís.: 89929
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků
Milk and milk products - Determination of the minimal inhibitory concentration (MIC) of antibiotics applicable to bifidobacteria and non-enterococcal lactic acid bacteria (LAB)
Třídící znak: 570515Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17678
Kat. čís.: 85965
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Referenční metoda)
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO 17678:2010)
Třídící znak: 570516Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 488
Kat. čís.: 86811
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera
Milk - Determination of fat content - Gerber butyrometers
Třídící znak: 570517Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14461-2
Kat. čís.: 84206
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění
Milk and milk products - Quality control in microbiological laboratories - Part 2: Determination of the reliability of colony counts of parallel plates and subsequent dilution steps
Třídící znak: 570518Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14461-1
Kat. čís.: 84205
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií
Milk and milk products - Quality control in microbiological laboratories - Part 1: Analyst performance assessment for colony counts
Třídící znak: 570518Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8  Další strana >>