VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 4 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 6731
Kat. čís.: 89463
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Milk, cream and evaporated milk - Determination of total solids content (Reference method)
Třídící znak: 570535Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8196-2
Kat. čís.: 99094
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami
Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 2: Calibration and quality control in the dairy laboratory
Třídící znak: 570536Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 8196-3
Kat. čís.: 99095
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka
Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 3: Protocol for the evaluation and validation of alternative quantitative methods of milk analysis
Třídící znak: 570536Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 8196-1
Kat. čís.: 99096
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod
Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 1: Analytical attributes of alternative methods
Třídící znak: 570536Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 57 0537
Kat. čís.: 54559
Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce
Automated Estimation of Microorganismus in Milk
Třídící znak: 570537Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0539
Kat. čís.: 54561
Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk
Automatedestimation of the bacteria count in raw milk by direct count the bacterial cells
Třídící znak: 570539Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 14501
Kat. čís.: 80267
Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC
Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2007)
Třídící znak: 570540Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1737
Kat. čís.: 84723
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 570541Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11870
Kat. čís.: 86810
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod
Milk and milk products - Determination of fat content - General guidance on the use of butyrometric methods
Třídící znak: 570542Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2446
Kat. čís.: 86560
Mléko - Stanovení obsahu tuku
Milk - Determination of fat content
Třídící znak: 570543Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14673-1
Kat. čís.: 71896
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contens - Part 1: Method using cadmium reduction and spektrometry
Třídící znak: 570544Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14673-2
Kat. čís.: 71897
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method)
Třídící znak: 570544Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14673-3
Kat. čís.: 71898
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method)
Třídící znak: 570544Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8381
Kat. čís.: 82588
Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 8381:2008)
Třídící znak: 570545Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18330
Kat. čís.: 74747
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí
Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues
Třídící znak: 570547Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8552
Kat. čís.: 74479
Mléko - Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda)
Milk - Estimation of psychrotrophic microorganisms - Colony-count technique at 21 °C (Rapid method)
Třídící znak: 570548Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22160
Kat. čís.: 78958
Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)
Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase activity - Enzymatic photo-activated system (EPAS) method (ISO 22160:2007)
Třídící znak: 570549Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3976
Kat. čís.: 80033
Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla
Milk fat - Determination of peroxide value
Třídící znak: 570550Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3356
Kat. čís.: 88058
Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy
Milk - Determination of alkaline phosphatase
Třídící znak: 570551Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5764
Kat. čís.: 84734
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)
Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method)
Třídící znak: 570552Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8  Další strana >>