VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 8 z 8

Předchozí strana

ČSN 57 5023
Kat. čís.: 65161
Sušené žraločí ploutve
Dried Shark Fins
Třídící znak: 575023Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 6010
Kat. čís.: 29562
Maso a masné výrobky. Termíny a definice
Meat and meat products. Terminology and definitions
Třídící znak: 576010Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 57 6011
Kat. čís.: 78581
Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky
Requirements for chosen heat treated meat products
Třídící znak: 576011Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 1444
Kat. čís.: 50218
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku
Meat and meat products - Determination of free fat content
Třídící znak: 576020Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 6021
Kat. čís.: 55743
Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)
Examination of meat products and canned sterilized food - Determination of water content - (Reference method)
Třídící znak: 576021Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1841-1
Kat. čís.: 55745
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda
Meat and meat products - Determination of chloride content - Part 1: Volhard method
Třídící znak: 576022Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1841-2
Kat. čís.: 55746
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda
Meat and meat products - Determination of chloride content - Part 2: Potentiometric method
Třídící znak: 576022Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 937
Kat. čís.: 64957
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)
Meat and meat products - Determination of nitrogen content (Reference method)
Třídící znak: 576023Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN PN-A-82109
Kat. čís.: 94796
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)
Meat and meat products - Determination of fat, protein and moisture - Near-infrared transmission spectrometry (NIT) method using the artificial neural network (ANN) calibration model
Třídící znak: 576024Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 6510
Kat. čís.: 66358
Hovězí maso pro výsek
Beef for retail purposes
Třídící znak: 576510Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 6540
Kat. čís.: 66357
Vepřové maso pro výsek
Pork for retail purposes
Třídící znak: 576540Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 6570
Kat. čís.: 66356
Telecí maso pro výsek
Calf for retail purposes
Třídící znak: 576570Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana Předchozí strana  8