VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 6 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8069
Kat. čís.: 79497
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů
Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates
Třídící znak: 570833Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8156
Kat. čís.: 82475
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti
Dried mlk and dried milk products - Determination of insolubility index
Třídící znak: 570835Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 27265
Kat. čís.: 89894
Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií
Dried milk - Enumeration of the specially thermoresistant spores of thermophilic bacteria
Třídící znak: 570850Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5534
Kat. čís.: 71857
Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Cheese and processed chesse - Determination of total solids content (Reference method)
Třídící znak: 571003Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5943
Kat. čís.: 78631
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda
Cheese and processed cheese products - Determination of chloride content - Potentiometric titration method
Třídící znak: 571006Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1735
Kat. čís.: 72279
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda)
Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 571007Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3432
Kat. čís.: 86722
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Butyrometr pro Van Gulikovu metodu
Cheese - Determination of fat content - Butyrometer for Van Gulik method
Třídící znak: 571008Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3433
Kat. čís.: 86723
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Van Gulikova metoda
Cheese - Determination of fat content - Van Gulik method
Třídící znak: 571009Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9233-1
Kat. čís.: 505539
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind
Třídící znak: 571010Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9233-2
Kat. čís.: 505540
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese
Třídící znak: 571010Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 1121
Kat. čís.: 58459
Tvaroh - Společná ustanovení
Quarg - Common regulations
Třídící znak: 571121Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 1854
Kat. čís.: 82594
Syrovátkový sýr - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1854:2008)
Třídící znak: 571176Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 1300
Kat. čís.: 58403
Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Společná ustanovení
Processed cheese and processed cheese preparation - Common regulations
Třídící znak: 571300Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN P ISO/TS 2963
Kat. čís.: 79183
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu kyseliny citronové - Enzymatická metoda
Cheese and processed cheese products - Determination of citric acid content - Enzymatic method
Třídící znak: 571301Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12082
Kat. čís.: 79184
Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel a okyselujících/pH regulujících činidel, vyjádřených jako kyselina citronová
Processed cheese and processed cheese products - Calculation of the content of added citrate emulsifying agents and acidifiers/pH-controlling agents, expressed as citric acid
Třídící znak: 571302Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7889
Kat. čís.: 69450
Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C
Yogurt - Enumeration of characteristic microorganisms - Colony-count technique at 37 °C
Třídící znak: 571420Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9232
Kat. čís.: 69451
Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)
Yogurt - Identification of characteristic microorganisms (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus)
Třídící znak: 571421Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13580
Kat. čís.: 80034
Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Yogurt - Determination of total solids content (Reference method)
Třídící znak: 571422Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 11869
Kat. čís.: 91800
Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda
Fermented milks - Determination of titratable acidity - Potentiometric method
Třídící znak: 571423Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 27205
Kat. čís.: 87026
Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika
Fermented milk products - Bacterial starter cultures - Standard of identity
Třídící znak: 571424Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8  Další strana >>