VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 5 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 14156
Kat. čís.: 79498
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku
Milk and milk products - Extraction methods for lipids and liposoluble compounds
Třídící znak: 570553Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 81604)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2008  
  
ČSN EN ISO 7208
Kat. čís.: 82589
Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)(ISO 7208:2008)
Třídící znak: 570555Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3728
Kat. čís.: 77394
Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Ice-cream and milk ice - Determination of total solids content (Reference method)
Třídící znak: 570561Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12779
Kat. čís.: 93797
Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Lactose - Determination of water content - Karl Fischer method
Třídící znak: 570580Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5536
Kat. čís.: 93798
Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method
Třídící znak: 570581Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5548
Kat. čís.: 98964
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda
Caseins and caseinates - Determination of lactose content - Photometric method
Třídící znak: 570599Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 57 0645
Kat. čís.: 58311
Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení
Fermented milk products - Common regulations
Třídící znak: 570645Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0660
Kat. čís.: 58309
Smetana (tekutá) - Společná ustanovení
Cream - Common regulations
Třídící znak: 570660Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 2450
Kat. čís.: 84725
Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 570661Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 0701
Kat. čís.: 58310
Zahuštěné mléčné výrobky - Společná ustanovení
Evaporated milk and sweetened condensed milk - Common regulations
Třídící znak: 570701Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2911
Kat. čís.: 88057
Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda
Sweetened condensed milk - Determination of sucrose content - Polarimetric method
Třídící znak: 570730Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6734
Kat. čís.: 89461
Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Sweetened condensed milk - Determination of total solids content (Reference method)
Třídící znak: 570731Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 57 0801
Kat. čís.: 58460
Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení
Milk powder and cream powder - Common regulations
Třídící znak: 570801Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 115 Kč
  
ČSN 57 0802
Kat. čís.: 88059
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda
Dried milk - Determination of lactic acid and lactates content - Colorimetric method
Třídící znak: 570802Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 6091
Kat. čís.: 89274
Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda)
Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method)
Třídící znak: 570803Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15322
Kat. čís.: 76978
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test)
Dried milk and dried milk products - Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test)
Třídící znak: 570829Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1736
Kat. čís.: 84963
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 570830Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5765-2
Kat. čís.: 69306
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy
Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese - Determination of lactose content - Part 2: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose
Třídící znak: 570831Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5765-1
Kat. čís.: 69307
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy
Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese - Determination of lactose content - Part 1: Enzymatic method utilizing the glucose moiety of the lactose
Třídící znak: 570831Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5537
Kat. čís.: 71858
Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)
Dried milk - Determination of moisture content (Reference method)
Třídící znak: 570832Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8  Další strana >>