VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 152 produktů
Aktuální strana 3 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 8070
Kat. čís.: 82714
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
Milk and milk products - Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents - Atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 570519Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13969
Kat. čís.: 74746
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek
Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests
Třídící znak: 570520Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20541
Kat. čís.: 82362
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci
Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO 20541:2008)
Třídící znak: 570521Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 11868
Kat. čís.: 82070
Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Heat-treated milk - Determination of lactulose content - Method using high-performance liquid chromatography
Třídící znak: 570522Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9874
Kat. čís.: 81967
Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie
Milk - Determination of total phosphorus content - Method using molecular absorption spectrometry
Třídící znak: 570523Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 22662
Kat. čís.: 81905
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)
Milk and milk products - Determination of lactose content by high-performance liquid chromatography (Reference method)
Třídící znak: 570524Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11815
Kat. čís.: 80429
Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel
Milk - Determination of total milk-clotting activity of bovine rennets
Třídící znak: 570525Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17997-2
Kat. čís.: 76792
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda
Milk - Determination of casein-nitrogen content - Part 2: Direct method
Třídící znak: 570526Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17997-1
Kat. čís.: 76793
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)
Milk - Determination of casein-nitrogen content - Part 1: Indirect method (Reference Method)
Třídící znak: 570526Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14891
Kat. čís.: 65139
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase
Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle (ISO 14891:2002)
Třídící znak: 570527Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8968-4
Kat. čís.: 501185
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)
Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 4: Determination of protein and non-protein nitrogen content and true protein content calculation (Reference method)
Třídící znak: 570528Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8968-3
Kat. čís.: 74958
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 3: Block - digestion method (Semi-micro rapid rutine method)
Třídící znak: 570528Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 79419)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN ISO 8968-1
Kat. čís.: 95473
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu
Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation
Třídící znak: 570528Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 0530
Kat. čís.: 6545
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
Methods for testing of milk and milk products
Třídící znak: 570530Datum vydání:     Cena: 715 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14198)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.10.1979  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54830)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 76789)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 86577)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2010  
  
ČSN EN ISO 13366-1
Kat. čís.: 81906
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (Reference method)
Třídící znak: 570531Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85250)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN ISO 13366-2
Kat. čís.: 78815
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 2: Guidance on the operation of fluoro-opto-electronic counters
Třídící znak: 570531Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11816-2
Kat. čís.: 501746
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 2: Fluorimetric method for cheese
Třídící znak: 570532Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11816-1
Kat. čís.: 94867
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks
Třídící znak: 570532Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 0533
Kat. čís.: 21517
Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin
Milk - Determination of free fatty acids content
Třídící znak: 570533Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 1211
Kat. čís.: 89462
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
Třídící znak: 570534Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8  Další strana >>