VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 516 produktů
Aktuální strana 4 z 26

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1482-1
Kat. čís.: 93993
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling
Třídící znak: 654821Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1482-2
Kat. čís.: 93850
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation
Třídící znak: 654821Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1482-3
Kat. čís.: 502170
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 3: Sampling of static heaps
Třídící znak: 654821Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16195
Kat. čís.: 92046
Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu
Fertilizers - Determination of chlorides in the absence of organic material
Třídící znak: 654822Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16196
Kat. čís.: 92045
Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu
Fertilizers - Manganimetric determination of extracted calcium following precipitation in the form of oxalate
Třídící znak: 654823Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16197
Kat. čís.: 92044
Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Fertilizers - Determination of magnesium by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 654824Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16198
Kat. čís.: 92043
Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku
Fertilizers - Determination of magnesium by complexometry
Třídící znak: 654825Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16199
Kat. čís.: 92042
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie
Fertilizers - Determination of the sodium extracted by flame-emission spectrometry
Třídící znak: 654826Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16305
Kat. čís.: 91640
Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách
Liming materials - Determination of the dust content of granular liming materials before and after simulated handling conditions
Třídící znak: 654827Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13299
Kat. čís.: 59193
Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti
Fertilizers - Determination of flow rate
Třídící znak: 654828Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16375
Kat. čís.: 94712
Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda
Liming materials - Determination of the amount of residual finely ground carbonate in soils - Volumetric method
Třídící znak: 654829Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13266
Kat. čís.: 84590
Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva
Slow-release fertilizers - Determination of the release of the nutrients - Method for coated fertilizers
Třídící znak: 654830Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16317+A1
Kat. čís.: 502686
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou
Fertilizers and liming materials - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution
Třídící znak: 654831Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16318+A1
Kat. čís.: 500740
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B)
Fertilizers and liming materials - Determination of chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B)
Třídící znak: 654832Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16319+A1
Kat. čís.: 500920
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou
Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution
Třídící znak: 654833Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16320+A1
Kat. čís.: 502685
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou
Fertilizers and liming materials - Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution
Třídící znak: 654834Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5314
Kat. čís.: 17978
Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku. Titrační metoda po destilaci
Fertilizers. Determination of ammoniacal nitrogen content. Titrimetric method after distillation
Třídící znak: 654835Datum vydání: 01.08.1995    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 5315
Kat. čís.: 17906
Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci
Fertilizers. Determination of total nitrogen content. Titrimetric method after distillation
Třídící znak: 654837Datum vydání: 01.08.1995    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 14069
Kat. čís.: 505264
Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování
Liming materials - Denominations, specifications and labelling
Třídící znak: 654839Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12948
Kat. čís.: 89534
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra
Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving
Třídící znak: 654840Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>