OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 6 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 868-6
Kat. čís.: 502713
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-7
Kat. čís.: 502714
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-8
Kat. čís.: 507335
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-9
Kat. čís.: 507701
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8317
Kat. čís.: 501853
Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly
Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages
Třídící znak: 770410Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 862
Kat. čís.: 500994
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky
Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non- pharmaceutical products
Třídící znak: 770411Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513111)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 14375
Kat. čís.: 500993
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing
Třídící znak: 770412Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13127
Kat. čís.: 92840
Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem
Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems
Třídící znak: 770413Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14375
Kat. čís.: 517436
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing
Třídící znak: 770414Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28862
Kat. čís.: 517437
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty
Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for nonpharmaceutical products
Třídící znak: 770415Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0421
Kat. čís.: 5619
Stanovení odolnosti spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení proti vnějšímu tlaku
Consumer packages. Determination of resistance to external pressure
Třídící znak: 770421Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 14723)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1993  
  
ČSN EN 12377
Kat. čís.: 516706
Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů
Packaging - Flexible tubes - Test method for the air tightness of closures
Třídící znak: 770422Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12375
Kat. čís.: 85112
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny
Packaging - Flexible aluminium tubes - Wall thickness determination method
Třídící znak: 770423Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13048
Kat. čís.: 516705
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy
Packaging - Flexible aluminium tubes - Internal lacquer film thickness measurement method
Třídící znak: 770424Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14401
Kat. čís.: 72092
Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů
Rigid plastics containers - Methods to test the effectiveness of closures
Třídící znak: 770425Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15766
Kat. čís.: 85089
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test methods to determine the polymerization of the internal coating with acetone
Třídící znak: 770426Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15653
Kat. čís.: 85090
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to check the resistance of the internal protective coating against ammonia
Třídící znak: 770427Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16283
Kat. čís.: 93868
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the force to pierce the membrane
Třídící znak: 770428Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16284
Kat. čís.: 93867
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány
Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the adhesive strength of the membrane
Třídící znak: 770429Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16285
Kat. čís.: 514203
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test)
Třídící znak: 770430Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>