OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 9 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 16495
Kat. čís.: 515613
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods
Třídící znak: 770622Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13274
Kat. čís.: 95277
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing for packaging and IBCs (ISO 13274:2013)
Třídící znak: 770623Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12048
Kat. čís.: 63271
Obaly - Přepravní balení - Zkouška stlačováním a stohováním s použitím zkušebního lisu
Packaging - Complete, filled transport packages - Compression and stacking tests using a compression tester
Třídící znak: 770630Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 22248
Kat. čís.: 21711
Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu
Packaging - Complete, filled transport packages - Vertical impact test by dropping
Třídící znak: 770631Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2244
Kat. čís.: 67368
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Horizontal impact tests
Třídící znak: 770632Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2247
Kat. čís.: 67367
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Vibration tests at fixed low frequency
Třídící znak: 770633Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17480
Kat. čís.: 506384
Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání
Packaging - Accessible design - Ease of opening
Třídící znak: 770634Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2234
Kat. čís.: 67369
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Stacking tests using a static load
Třídící znak: 770635Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 22876
Kat. čís.: 21715
Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním
Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test
Třídící znak: 770636Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0638
Kat. čís.: 5624
Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací
Complete, filled transport packages. Handling test by the means of the fork lift truck
Třídící znak: 770638Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0639
Kat. čís.: 5625
Zkoušení přepravních obalů a přepravního balení stlačením v lanovém závěsu
Transport packages and complete filled transport packages. Compression test by means of the crane-rope sling
Třídící znak: 770639Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 4178
Kat. čís.: 32060
Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů
Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded
Třídící znak: 770640Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21789)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN 77 0641
Kat. čís.: 5626
Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem
Transport packages. Internal pressure test
Třídící znak: 770641Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14724)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.1990  
  
ČSN EN ISO 2873
Kat. čís.: 67370
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Low pressure test
Třídící znak: 770642Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 28768
Kat. čís.: 21706
Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením
Packaging - Complete, filled transport packages - Toppling test
Třídící znak: 770643Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 51071)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN EN ISO 8318
Kat. čís.: 67366
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
Třídící znak: 770644Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13054
Kat. čís.: 63517
Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení
Packaging - Complete, filled transport packages - Test methods for the determination of the centre of gravity of a package
Třídící znak: 770645Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13355
Kat. čís.: 509813
Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Vertical random vibration test
Třídící znak: 770646Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15433-1
Kat. čís.: 81524
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 1: General requirements
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15433-2
Kat. čís.: 81562
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>