OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 12 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12032
Kat. čís.: 50461
Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek při aktivaci
Self adhesive tapes - Measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes during curing
Třídící znak: 770874Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12034
Kat. čís.: 50459
Samolepicí pásky - Měření délky kotouče lepicí pásky
Self adhesive tapes - Measurement of the length of a roll of adhesive tape
Třídící znak: 770876Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12033
Kat. čís.: 50462
Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci
Self adhesive tapes - Measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes after curing
Třídící znak: 770877Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12036
Kat. čís.: 50116
Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek
Self adhesive tapes - Solvent penetration into adhesive masking tapes
Třídící znak: 770878Datum vydání: 01.10.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12027
Kat. čís.: 50460
Samolepicí pásky - Měření nehořlavosti
Self adhesive tapes - Measurement of flame resistance
Třídící znak: 770879Datum vydání: 01.09.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12028
Kat. čís.: 50040
Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení
Self adhesive tapes - Measurement of elongation under static load
Třídící znak: 770880Datum vydání: 01.09.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12026
Kat. čís.: 50042
Samolepicí pásky - Měření síly v odvíjení vysokou rychlostí
Self adhesives tapes - Measurement of the unwinding force at high speed
Třídící znak: 770881Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12025
Kat. čís.: 50191
Samolepicí pásky - Měření pevnosti v dotržení kyvadlovou metodou
Self adhesive tapes - Measurement of tear resistance by the pendulum
Třídící znak: 770882Datum vydání: 01.10.1997    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29862
Kat. čís.: 508438
Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování
Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties
Třídící znak: 770883Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0910
Kat. čís.: 31388
Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetezcích
Mechanical strains of transport packaging in distribution systems
Třídící znak: 770910Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 77 0911
Kat. čís.: 31389
Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetezcích
Complete, filled transport packages. Stacking pressure hazards in distribution systems
Třídící znak: 770911Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0912
Kat. čís.: 31390
Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích
Complete, filled transport packages. Free fall hazards in distribution systems
Třídící znak: 770912Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0913
Kat. čís.: 31391
Rizika horizontalních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích
Complete, filled transport packages. Horizontal impact hazards in distribution systems
Třídící znak: 770913Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0914
Kat. čís.: 31392
Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích
Complete, filled transport packages. Repeated shock hazards in distribution systems
Třídící znak: 770914Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0915
Kat. čís.: 31393
Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích
Complete, filled transport packages. Vibration hazards in distribution systems
Třídící znak: 770915Datum vydání: 01.12.1986    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0930
Kat. čís.: 31394
Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích
Climatic hazards to transport packaging in distribution systems
Třídící znak: 770930Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 840,4 Kč
  
ČSN 77 0935
Kat. čís.: 31395
Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů
Packages. Methods of taking samples to determine the quantity of microorganisms
Třídící znak: 770935Datum vydání: 01.12.1988    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 1002-1
Kat. čís.: 62388
Balení - Rozměrová koordinace - Část 1: Zásady
Packaging - Dimensional coordination - Part 1: Principles
Třídící znak: 771002Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 1002-2
Kat. čís.: 62387
Balení - Rozměrová koordinace - Část 2: Terminologie
Packaging - Dimensional coordination - Part 2: Terminology
Třídící znak: 771002Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 1002-3
Kat. čís.: 62386
Balení - Rozměrová koordinace - Část 3: Pravidla a rozměry
Packaging - Dimensional coordination - Part 3: Rules and dimensions
Třídící znak: 771002Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17  Další strana >>