OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12710
Kat. čís.: 77057
Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l
Fibreboard drums - Removable head (open head) drums with closing rings with a nominal capacity of 15 l to 250 l
Třídící znak: 771035Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13010
Kat. čís.: 68211
Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry
Packaging - Unit packaging - Dimensions and requirements for pegboard display
Třídící znak: 771036Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17177
Kat. čís.: 507436
Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm
Glass packaging - Crown cap - 26 mm diameter, 6 mm height crown cap
Třídící znak: 771039Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16292
Kat. čís.: 93912
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity
Glass packaging - Screw finishes - Depressed threads
Třídící znak: 771042Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16293
Kat. čís.: 510932
Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína
Packaging - Glass Packaging - Deep BVS finishes for still wines
Třídící znak: 771043Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17665+A1
Kat. čís.: 517438
Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje
Packaging - Test methods and requirements to demonstrate that plastic caps and lids remain attached to beverage containers
Třídící znak: 771044Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 1046
Kat. čís.: 5633
Plastové sudy. Technické požadavky
Plastic barrels. Technical requirements
Třídící znak: 771046Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12709
Kat. čís.: 60232
Plastové sudy - Sudy kruhového průřezu s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 120 l
Plastics drums - Non-removable head (tight head) circular cross-section drums with a nominal capacity of 20 l to 120 l
Třídící znak: 771048Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12714
Kat. čís.: 85110
Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l
Plastics drums - Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 25 L to 60 L
Třídící znak: 771049Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20848-1
Kat. čís.: 82504
Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l
Packaging - Plastics drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l
Třídící znak: 771050Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20848-2
Kat. čís.: 82509
Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l
Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal kapacity of 208,2 l and 220 l
Třídící znak: 771050Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20848-3
Kat. čís.: 507663
Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I
Packaging - Plastics drums - Part 3: Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l
Třídící znak: 771050Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12707
Kat. čís.: 85111
Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l
Plastics drums - Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 210 l and 225 l
Třídící znak: 771051Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12713
Kat. čís.: 61214
Uzavírací systémy se šroubovacím víkem pro plastové obaly se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l
Screw cap closure systems for plastics containers with a nominal capacity of 20 l to 60 l
Třídící znak: 771052Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12712
Kat. čís.: 60230
Plastové kanystry - Kanystry se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l, pro optimální ložení na palety půdorysných rozměrů 800 mm x 1 200 mm, 1 000 mm x 1 200 mm a 1 140 mm x 1 140 mm
Plastics jerricans - Jerricans with a nominal capacity of 20 l to 60 l for optimal utilization of pallet size 800 mm × 1 200 mm, 1 000 mm × 1 200 mm and 1 140 mm × 1 140 mm
Třídící znak: 771054Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13007
Kat. čís.: 60064
Ocelové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l
Steel drums - Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 20 l to 60 l
Třídící znak: 771055Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13008
Kat. čís.: 60063
Ocelové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 15 l do 62 l
Steel drums - Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 15 l to 62 l
Třídící znak: 771056Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15750-1
Kat. čís.: 82505
Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l
Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l
Třídící znak: 771060Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15750-2
Kat. čís.: 82506
Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l
Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l
Třídící znak: 771060Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15750-3
Kat. čís.: 516140
Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Systémy vkládaných přírubových uzávěrů
Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems
Třídící znak: 771060Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>