OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 13 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13045
Kat. čís.: 515985
Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance
Packaging - Flexible cylindrical plastic tubes - Dimensions and tolerances
Třídící znak: 771004Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15421
Kat. čís.: 513955
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru
Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering
Třídící znak: 771005Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14979
Kat. čís.: 76258
Obaly - Flexibilní laminátové tuby (plast/kov) - Rozměry a tolerance hrdla S 13
Packaging - Flexible plastic/metal laminate tubes - Dimensions and tolerances of nozzle S 13
Třídící znak: 771006Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 76
Kat. čís.: 15142
Obaly pro spotřebitelská balení určitých potravin. Objemy skleněných a kovových obalů
Packages for certain pre-packed foodstuffs. Capacities of glass and metal containers
Třídící znak: 771006Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13046
Kat. čís.: 61768
Obaly - Měkké válcové kovové tuby - Rozměry a tolerance
Packaging - Flexible cylindrical metallic tubes - Dimensions and tolerances
Třídící znak: 771007Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13047
Kat. čís.: 61767
Obaly - Měkké kuželové kovové tuby - Rozměry a tolerance
Packaging - Flexible conical metallic tubes - Dimensions and tolerances
Třídící znak: 771008Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15385
Kat. čís.: 80518
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro určení pevnosti svaru hlavy
Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the strength of the head welding
Třídící znak: 771009Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15386
Kat. čís.: 81040
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro určení přilnavosti tisku
Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the print adhesion
Třídící znak: 771010Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15384-1
Kat. čís.: 502460
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test
Packaging - Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes - Part 1: Sodium chloride test
Třídící znak: 771011Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15384-2
Kat. čís.: 502459
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test
Packaging - Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes - Part 2: Copper sulphate test
Třídící znak: 771011Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12726
Kat. čís.: 506672
Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti
Packaging - Cork mouth finish with a bore diameter of 18,5 mm for corks and tamper evident capsules
Třídící znak: 771012Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13026
Kat. čís.: 63342
Obaly - Jemné kovové obaly - Jmenovité objemy plnění pro válcové a kuželové nekruhové kovové obaly pro všeobecné použití do 30 000 ml
Packaging - Light gauge metal packaging - Nominal filling volumes for non-round cylindrycal and tapered general use metal containers up to 30 000 ml
Třídící znak: 771013Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13027
Kat. čís.: 63341
Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté určené svým jmenovitým užitným objemem
Packaging - Light-gauge metal packaging - Open-top round cans defined by their nominal gross-lidded capacity
Třídící znak: 771014Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12821
Kat. čís.: 509571
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry
Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions
Třídící znak: 771017Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12822
Kat. čís.: 510497
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry
Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions
Třídící znak: 771018Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13461
Kat. čís.: 85092
Obaly - Flexibilní válcové laminátové tuby - Rozměry a tolerance
Packaging - Cylindrical flexible laminated tubes - Dimensions and tolerances
Třídící znak: 771019Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14887
Kat. čís.: 75655
Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky
Glass packaging - Cork removal devices - General requirements
Třídící znak: 771020Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17220
Kat. čís.: 508807
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Tubové trysky
Packaging - Flexible aluminium tubes - Tube nozzles
Třídící znak: 771021Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 10653
Kat. čís.: 16975
Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky definované jejich jmenovitými užitými objemy
Light gauge metal containers - Round open-top cans - Cans defined by their nominal gross lidded capacities
Třídící znak: 771023Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 10654
Kat. čís.: 16976
Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky pro sycené nápoje definované jejich jmenovitými objemy plnění
Light-gauge metal containers - Round open-top cans - Cans for liquid products with added of gas, defined by their nominal filling volumes
Třídící znak: 771024Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39364)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1994  
  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17  Další strana >>