OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 11 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 4651
Kat. čís.: 31361
Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti
Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning performance
Třídící znak: 770811Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 82996)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 51829)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1998  
  
ČSN 77 0812
Kat. čís.: 31362
Zkoušení tlumicí účinnosti fixačních obalových materiálů vibrací
Damping efficiency of cushioning of packaging materials. Vibration test
Třídící znak: 770812Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0830
Kat. čís.: 31363
Vysoušedla pro ochranné balení. Všeobecné požadavky
Desiccants for protective packaging. General requirements
Třídící znak: 770830Datum vydání: 01.03.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0831
Kat. čís.: 31364
Zkoušení vysoušedel pro ochranné balení
Desiccants for protective packaging use. Test methods
Třídící znak: 770831Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0840
Kat. čís.: 31365
Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení
Methods for testing of packaging adhesives. General specifications
Třídící znak: 770840Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0844
Kat. čís.: 31369
Stanovení smývatelnosti etiket
Packaging adhesives. Determination of the removability of labels
Třídící znak: 770844Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0845
Kat. čís.: 31370
Stanovení zasychací doby obalových lepidel
Packaging adhesives. Determination of the time of drying up
Třídící znak: 770845Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0846
Kat. čís.: 31371
Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel
Melting packaging adhesives. Determination of thermal stability
Třídící znak: 770846Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0847
Kat. čís.: 31372
Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel
Melting packaging adhesives. Determination of the applicable temperature
Třídící znak: 770847Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0848
Kat. čís.: 31373
Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu
Packaging adhesives. Determination of climatic resistance in bond
Třídící znak: 770848Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12481
Kat. čís.: 63070
Samolepicí pásky - Terminologie
Self adhesive tapes - Terminology
Třídící znak: 770860Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1942
Kat. čís.: 81218
Samolepicí pásky - Měření tloušťky
Self adhesive tapes - Measurement of Thickness
Třídící znak: 770861Datum vydání: 01.11.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29864
Kat. čís.: 508440
Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení
Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break
Třídící znak: 770863Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1944
Kat. čís.: 26105
Samolepicí pásky - Měření přilnavosti při odvíjení nízkou rychlostí
Self adhesive tape - Measurement of unwind adhesion at low speed
Třídící znak: 770864Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0865
Kat. čís.: 31385
Samolepicí obalové pásky. Zjišťování vzhledových vad
Self-adhesive packaging tapes. Determination visible defects
Třídící znak: 770865Datum vydání: 01.10.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12035
Kat. čís.: 50457
Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky
Self adhesive tapes - Flagging of adhesive tape
Třídící znak: 770866Datum vydání: 01.09.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0867
Kat. čís.: 31387
Samolepicí obalové pásky. Stanovení pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení
Self-adhesive packaging tapes. Test method for shear adhesion
Třídící znak: 770867Datum vydání: 01.10.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1945
Kat. čís.: 26104
Samolepicí pásky - Měření dotykové lepivosti
Self adhesive tape - Measurement of quick stick
Třídící znak: 770869Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29863
Kat. čís.: 508439
Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení
Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion
Třídící znak: 770870Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12024
Kat. čís.: 50041
Samolepicí pásky - Měření odolnosti při zvýšené teplotě a vlhkosti
Self adhesive tapes - Measurement of resistance to elevated temperature and humidity
Třídící znak: 770871Datum vydání: 01.10.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>