OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 8 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15006
Kat. čís.: 78350
Kovové aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry hrdla 25,4 mm
Metal aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture
Třídící znak: 770533Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15007
Kat. čís.: 502715
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek
Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of two and three-piece cans
Třídící znak: 770534Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15008
Kat. čís.: 502716
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm
Aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of one-piece cans with 25,4 mm aperture
Třídící znak: 770535Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15009
Kat. čís.: 511786
Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače
Aerosol containers - Compartmented aerosol dispensers
Třídící znak: 770536Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15010
Kat. čís.: 78354
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování
Aerosol containers - Aluminium containers - Tolerances of the fundamental dimensions in connection with the clinch
Třídící znak: 770537Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8106
Kat. čís.: 72925
Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení
Glass containers - Determination of capacity by gravimetric method - Test method
Třídící znak: 770553Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8113
Kat. čís.: 70984
Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení
Glass containers - Resistance to vertical load - Test method
Třídící znak: 770557Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7458
Kat. čís.: 70986
Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení
Glass containers - Internal pressure resistance - Test methods
Třídící znak: 770558Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7459
Kat. čís.: 70985
Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení
Glass containers - Thermal shock resistance and thermal shock endurance - Test methods
Třídící znak: 770559Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 22206
Kat. čís.: 21708
Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení
Packaging - Complete, filled transport packages - Identification of parts when testing
Třídící znak: 770602Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21898
Kat. čís.: 75790
Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci
Packaging - Flexibile intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods
Třídící znak: 770603Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0606
Kat. čís.: 31342
Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry
Třídící znak: 770606Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 4180
Kat. čís.: 509742
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek
Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of performance test schedules
Třídící znak: 770606Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15867
Kat. čís.: 69040
Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie
Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods - Terminology
Třídící znak: 770614Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7965-1
Kat. čís.: 15174
Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle
Packaging - Sacks - Drop test - Part 1: Paper sacks
Třídící znak: 770615Datum vydání: 01.12.1993    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7965-2
Kat. čís.: 19019
Obaly - Pytle - Pádová zkouška - Část 2: Plastové pytle
Packaging. Sacks. Drop test. Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
Třídící znak: 770615Datum vydání: 01.03.1996    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21788)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN EN ISO 11897
Kat. čís.: 64786
Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech
Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation on edge folds
Třídící znak: 770616Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16103
Kat. čís.: 74738
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály
Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled plastics material
Třídící znak: 770618Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15507
Kat. čís.: 509812
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
Třídící znak: 770620Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 77 0621
Kat. čís.: 5622
Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii
Testing of multi-unit packaging in shrinkable film
Třídící znak: 770621Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>