OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 3 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15593
Kat. čís.: 82202
Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky
Packaging - Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs - Requirements
Třídící znak: 770164Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 23-1
Kat. čís.: 17163
Obaly pro práškové a čistící prostředky. Rozměry a objemy lepenkových krabic a bubnů
Packages for washing and cleaning powders - Dimensions and volumes of cartons and drums from fibre board
Třídící znak: 770199Datum vydání: 01.01.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2233
Kat. čís.: 64341
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování pro zkoušení
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Conditioning for testing
Třídící znak: 770203Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7023
Kat. čís.: 32205
Obaly - Pytle - Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám
Packaging - Sacks - Method of sampling empty sacks for testing
Třídící znak: 770205Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21792)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN ISO 6591-1
Kat. čís.: 15150
Obaly - Pytle - Popis a metoda měření - Část 1: Prázdné papírové pytle
Packaging. Sack. Description and method of measurement. Part 1: Empty paper sacks
Třídící znak: 770215Datum vydání: 01.12.1993    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21790)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN EN ISO 8351-1
Kat. čís.: 50574
Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 1 : Papírové pytle
Packaging - Method of specification for sacks - PArt 1: Paper sacks
Třídící znak: 770216Datum vydání: 01.09.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8351-2
Kat. čís.: 50468
Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle
Packaging - Method of specification for sacks - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
Třídící znak: 770216Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8367-1
Kat. čís.: 26675
Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 1: Paper sacks
Třídící znak: 770217Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8367-2
Kat. čís.: 26674
Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 1: Sacks made from thermoplastic flexible film
Třídící znak: 770217Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13593
Kat. čís.: 68338
Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody
Packaging - Paper sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods
Třídící znak: 770220Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13590
Kat. čís.: 68429
Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti
Packaging - Flexible carrier bags for the transport of various retail goods - General characteristics and test methods for the determination of volume and carrying capacity
Třídící znak: 770221Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13592
Kat. čís.: 502712
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody
Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods
Třídící znak: 770222Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0226
Kat. čís.: 31320
Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška
Determination of effect to organoleptic properties of foodstuffs. Sensory evaluation test.
Třídící znak: 770226Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0230
Kat. čís.: 31321
Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky
Climatic testing to protective effect of cover and packaging. Laboratory model tests
Třídící znak: 770230Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 77 0231
Kat. čís.: 5609
Atmosférické zkoušky obalů a balení
Testing of packages and complete, filled packages. Atmospheric tests
Třídící znak: 770231Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0232
Kat. čís.: 5610
Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru
Testing of rigid and semi-rigid packages. Water vapour transmission rate
Třídící znak: 770232Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0233
Kat. čís.: 31322
Zkoušení propustnosti obalů pro prach
Complete, filled packages. Testing of dustproofness
Třídící znak: 770233Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 13972
Kat. čís.: 67512
Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu
Rigid plastics containers - Definition of nominal, brimful and total capacity and measurement of brimful and total capacity
Třídící znak: 770234Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13973
Kat. čís.: 67511
Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění
Rigid plastics containers - Method for determination of drainability
Třídící znak: 770235Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16063
Kat. čís.: 90840
Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví
Packaging - Rigid plastic containers - Nomenclature of plastic finishes
Třídící znak: 770236Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>