HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1632 produktů
Aktuální strana 3 z 82

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 515
Kat. čís.: 503287
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations
Třídící znak: 420053Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0054
Kat. čís.: 27413
Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
Non ferrous metals and alloys. Code of designation. Designation by chemical symbols
Třídící znak: 420054Datum vydání: 01.09.1987  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19823)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 55489)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1999  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 58023)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2000  
  
ČSN 42 0055
Kat. čís.: 3559
Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů
Heavy and light non-ferrous metals. Numerical designation
Třídící znak: 420055Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18716)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 19825)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.1996  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 55488)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1999  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 58024)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2000  
  
ČSN 42 0056
Kat. čís.: 28598
Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice
Heat treatment of non-ferrous metals. Classification, terminology and definitions
Třídící znak: 420056Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0060
Kat. čís.: 27414
Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Defects of metallurgical semiproducts and products of non-ferrous metals. Terminology and classification of defects
Třídící znak: 420060Datum vydání: 01.09.1992  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0062
Kat. čís.: 16564
Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Defects in non-ferrous metal forgings. Terminology and classification of defects
Třídící znak: 420062Datum vydání: 01.09.1994  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
ČSN EN 10248-2
Kat. čís.: 42051
Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
Třídící znak: 420066Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10249-2
Kat. čís.: 42049
Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
Třídící znak: 420067Datum vydání: 01.05.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0090-1
Kat. čís.: 3560
Materiál pro tepelná energetická zařízení
Materials for thermal power plant equipment
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13667)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1981  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13668)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1984  
  
ČSN 42 0090-2
Kat. čís.: 3561
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy
Materials for thermal power plant equipment. Metal sheet
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
ČSN 42 0090-3
Kat. čís.: 3562
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky
Materials for thermal power plant equipment. Tubes
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0090-4
Kat. čís.: 3563
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky
Materials for thermal power plant equipment. Forgings and pressings
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0090-5
Kat. čís.: 3564
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části
Materials for thermal power plant equipment. Tubes for connecting parts
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0090-6
Kat. čís.: 3565
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena
Materials for thermal power plant equipment. Heat-rolled or cold-rolled shaped bars
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0090-7
Kat. čís.: 3566
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky
Materials for thermal power plant equipment. Cast steel
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 42 0090-8
Kat. čís.: 3567
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina
Materials for thermal power plant equipment. Grey, malleable and nodular cast iron
Třídící znak: 420090Datum vydání:   Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN ISO 4200
Kat. čís.: 15483
Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky
Plain end steel tubes, welded and seamless. General tables of dimensions and masses per unit lenght
Třídící znak: 420091Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 10220
Kat. čís.: 69049
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length
Třídící znak: 420092Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93782)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
ČSN EN 10305-4
Kat. čís.: 501079
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems
Třídící znak: 420093Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10305-6
Kat. čís.: 501081
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems
Třídící znak: 420093Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>