HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1641 produktů
Aktuální strana 7 z 83

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 10216-1
Kat. čís.: 95532
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
Třídící znak: 420261Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96436)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2014  
  
ČSN EN 10216-5
Kat. čís.: 95513
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
Třídící znak: 420261Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512365)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN 10216-4
Kat. čís.: 95514
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties
Třídící znak: 420261Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10357
Kat. čís.: 95223
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl
Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry
Třídící znak: 420267Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0271
Kat. čís.: 15185
Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky
Steel drop forgings. General technical requirements
Třídící znak: 420271Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 10254
Kat. čís.: 59266
Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky
Steel closed die forgings - General technical delivery conditions
Třídící znak: 420271Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10360
Kat. čís.: 99288
Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním
Hot, warm or cold forging - Repair conditions prior to delivery
Třídící znak: 420274Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0276
Kat. čís.: 3587
Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy
Steel smith forgings in usual workmanship. Technical delivery requirements
Třídící znak: 420276Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13717)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1979  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 13714)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1992  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 13715)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1993  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 13716)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1994  
  
ČSN 42 0278
Kat. čís.: 3588
Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky
Forgings made of tool steels. Machining allowances and tolerances
Třídící znak: 420278Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0282
Kat. čís.: 3589
Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem
Cutting of steel plates. Oxygen cutting
Třídící znak: 420282Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13718)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1979  
  
ČSN 42 0283
Kat. čís.: 3590
Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách
Regulations for treatment of carbon and alloy formed steels used for pressure equipment working at lower temperatures
Třídící znak: 420283Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0284
Kat. čís.: 3591
Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot
Instructions for treatment of carbon steel grades 11, 12 and casting of carbon steel grade 26 for constructions of steam boilers and other pressure vessels and steam pipings
Třídící znak: 420284Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13720)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13719)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1990  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 15000)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1992  
  
ČSN 42 0285
Kat. čís.: 3592
Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot
Instructions for treatment of alloy steel grades 13, 15 and casting of alloy steel grades 27 and 28 for constructions of steam boilers and other pressure vessels and steam piping
Třídící znak: 420285Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13721)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1971  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13722)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1979  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 13724)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1983  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 13723)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1990  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 36574)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1992  
  
ČSN EN 10250-1
Kat. čís.: 60981
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 420286Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10250-2
Kat. čís.: 60982
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels
Třídící znak: 420287Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10250-3
Kat. čís.: 60983
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels
Třídící znak: 420288Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10250-4
Kat. čís.: 60984
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels
Třídící znak: 420289Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10222-2
Kat. čís.: 504022
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties
Třídící znak: 420290Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10222-1
Kat. čís.: 504023
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky
Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for open die forgings
Třídící znak: 420290Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10222-5
Kat. čís.: 504019
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels
Třídící znak: 420290Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511407)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>