HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1641 produktů
Aktuální strana 8 z 83

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 10222-4
Kat. čís.: 504020
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength
Třídící znak: 420290Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10222-3
Kat. čís.: 504021
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties
Třídící znak: 420290Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10255+A1
Kat. čís.: 79618
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky
Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery conditions
Třídící znak: 420296Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93781)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
ČSN ISO 23718
Kat. čís.: 79723
Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník
Metallic materials - Mechanical testing - Vocabulary
Třídící znak: 420300Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0302
Kat. čís.: 32613
Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky
Metal testing. Terms and units
Třídící znak: 420302Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62085)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2001  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 64030)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2002  
  
ČSN EN ISO 377
Kat. čís.: 503512
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
Třídící znak: 420305Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 42 0306
Kat. čís.: 3593
Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení
Metal testing. Non-ferrous metals. The methods of sampling for mechanical testing
Třídící znak: 420306Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 3785
Kat. čís.: 76970
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku
Metallic materials - Designation of test specimen axes in relation to product texture
Třídící znak: 420307Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2566-1
Kat. čís.: 58922
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli
Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels
Třídící znak: 420308Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2566-2
Kat. čís.: 58923
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli
Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels
Třídící znak: 420308Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10319-1
Kat. čís.: 68888
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje
Metallic materials - Tensile stress relaxation testing - Part 1: Procedure for testing machines
Třídící znak: 420309Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10319-2
Kat. čís.: 78279
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů
Metallic materials - Tensile stress relaxation testing - Part 2: Procedure for bolted joint models
Třídící znak: 420309Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6892-3
Kat. čís.: 98505
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty
Metallic materials - Tensile testing - Part 3: Method of test at low temperature
Třídící znak: 420310Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6892-1
Kat. čís.: 510425
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature
Třídící znak: 420310Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6892-2
Kat. čís.: 506256
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty
Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at elevated temperature
Třídící znak: 420310Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0311
Kat. čís.: 3594
Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení
Metal testing. Test pieces for the tensile testing of metals. General provisions
Třídící znak: 420311Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 13725)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1994  
  
ČSN EN 10371
Kat. čís.: 512746
Nová
Kovové materiály - Zkušební metoda pro malé razníky
Třídící znak: 420312Datum vydání: 01.10.2021    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 42 0313
Kat. čís.: 27439
Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot
Metal testing. Tensile testing at low temperatures
Třídící znak: 420313Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0314
Kat. čís.: 3595
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces of circular cross-section with heads for holding rings for tensile testing of metals
Třídící znak: 420314Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0315
Kat. čís.: 3596
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces of circular cross-section with cylindrical gripped heads for tensile testing of metals
Třídící znak: 420315Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>