HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1641 produktů
Aktuální strana 10 z 83

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 42 0334
Kat. čís.: 27446
Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností
Aluminum alloy casting. Casting and preparation of the test pieces for determination of mechanical properties
Třídící znak: 420334Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 42 0336
Kat. čís.: 27447
Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem
Copper-base alloy casting. Test samples and test pieces for tensile test
Třídící znak: 420336Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0338
Kat. čís.: 27448
Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Cast steel. Taking of test blocks and preparation of test pieces for mechanical testing
Třídící znak: 420338Datum vydání: 01.08.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 42 0339
Kat. čís.: 27449
Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností
Cast iron. Taking of test blocs and preparation of test rods for testing of mechanical properties
Třídící znak: 420339Datum vydání: 01.11.1990  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 42 0340
Kat. čís.: 27450
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles
Metal testing. Standard impact bending test method for large pieces
Třídící znak: 420340Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 42 0341
Kat. čís.: 27451
Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny
Metal testing. Wedge penetration test
Třídící znak: 420341Datum vydání: 01.04.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 42 0342
Kat. čís.: 27452
Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu
Metal testing. Shear strength test
Třídící znak: 420342Datum vydání: 01.02.1986  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 10325
Kat. čís.: 77624
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment [Bake-Hardening-Index]
Třídící znak: 420343Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0345
Kat. čís.: 27453
Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu
Metal testing. Testing of proportional limit of tensile strength
Třídící znak: 420345Datum vydání: 01.07.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0346
Kat. čís.: 3601
Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky
Metal testing. Determination of transition temperature of structural steels using the bending-impact test of large pieces of original thickness
Třídící znak: 420346Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0347
Kat. čís.: 27454
Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení
Metal testing. Method for plane strain fracture toughness testing
Třídící znak: 420347Datum vydání: 01.04.1991  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN ISO 12737
Kat. čís.: 88010
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci
Metallic materials - Determination of plane-strain fracture toughness
Třídící znak: 420348Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12135
Kat. čís.: 504074
Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti
Metallic materials - Unified method of test for the determination of quasistatic fracture toughness
Třídící znak: 420348Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0349
Kat. čís.: 27455
Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí
Třídící znak: 420349Datum vydání: 01.11.1989  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0350
Kat. čís.: 27456
Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu
Metal testing. Determination of brittleness temperature of structural steels by impact bending test
Třídící znak: 420350Datum vydání: 01.06.1988  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 204
Kat. čís.: 507782
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test
Třídící znak: 420351Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26203-1
Kat. čís.: 505777
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 1: Elastic-bar-type systems
Třídící znak: 420352Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26203-2
Kat. čís.: 90092
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy
Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 2: Servo-hydraulic and other test systems
Třídící znak: 420352Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19819
Kat. čís.: 96457
Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu
Metallic materials - Tensile testing in liquid helium
Třídící znak: 420353Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0355
Kat. čís.: 27458
Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
Třídící znak: 420355Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>