HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1634 produktů
Aktuální strana 11 z 82

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6506-3
Kat. čís.: 97106
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks
Třídící znak: 420359Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6506-4
Kat. čís.: 97107
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Table of hardness values
Třídící znak: 420359Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6508-2
Kat. čís.: 98177
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines and indenters
Třídící znak: 420360Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6508-3
Kat. čís.: 98178
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks
Třídící znak: 420360Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6508-1
Kat. čís.: 502397
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method
Třídící znak: 420360Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3738-1
Kat. čís.: 77046
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda
Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method
Třídící znak: 420360Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 87181)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2010  
  
ČSN EN ISO 3738-2
Kat. čís.: 77047
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček
Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks
Třídící znak: 420360Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0361
Kat. čís.: 27459
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu
Metal testing. Grey cast iron. Determination of bending strength
Třídící znak: 420361Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0362
Kat. čís.: 27460
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky
Metal testing. Fatigue testing of metals. Terms, definitions and symbols
Třídící znak: 420362Datum vydání: 01.02.1987  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 42 0363
Kat. čís.: 27461
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení
Třídící znak: 420363Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 1352
Kat. čís.: 88817
Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem
Metallic materials - Torque-controlled fatigue testing
Třídící znak: 420364Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15630-3
Kat. čís.: 507613
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel
Třídící znak: 420365Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15630-2
Kat. čís.: 507614
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric and lattice girders
Třídící znak: 420365Datum vydání: 01.09.2019Datum zrušení: 01.02.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15630-1
Kat. čís.: 507615
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire
Třídící znak: 420365Datum vydání: 01.09.2019Datum zrušení: 01.02.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 42 0368
Kat. čís.: 3604
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování vysledků zkoušek únavy kovů
Metal testing. Fatigue testing of metals. Statistical evaluation of fatigue test results of metals
Třídící znak: 420368Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 1143
Kat. čís.: 87996
Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace
Metallic materials - Rotating bar bending fatigue testing
Třídící znak: 420369Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4965-2
Kat. čís.: 92105
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje
Metallic materials - Dynamic force calibration for uniaxial fatigue testing - Part 2: Dynamic calibration device (DCD) instrumentation
Třídící znak: 420370Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4965-1
Kat. čís.: 92106
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy
Metallic materials - Dynamic force calibration for uniaxial fatigue testing - Part 1: Testing systems
Třídící znak: 420370Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1099
Kat. čís.: 503750
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly
Metallic materials - Fatigue testing - Axial force-controlled method
Třídící znak: 420371Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12106
Kat. čís.: 503700
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace
Metallic materials - Fatigue testing - Axial-strain-controlled method
Třídící znak: 420372Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>