HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1641 produktů
Aktuální strana 9 z 83

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 42 0316
Kat. čís.: 3597
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces circular cross-section with screwed gripped heads for the tensile testing of metals
Třídící znak: 420316Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0317
Kat. čís.: 3598
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces of circular cross-section with upset gripped heads for tensile testing of metals
Třídící znak: 420317Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN 10314
Kat. čís.: 500821
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách
Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel at elevated temperatures
Třídící znak: 420318Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 42 0319
Kat. čís.: 27440
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces of rectangular cross-section thickness 4 up to 50 mm and including, for tensile testing of metals
Třídící znak: 420319Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 20032
Kat. čís.: 95344
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů
Method for evaluation of tensile properties of metallic superplastic materials
Třídící znak: 420320Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0321
Kat. čís.: 27441
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem
Metal testing. Test pieces of rectangular cross-section, thickness from 0,1 to 4 mm for tensile testing of metals
Třídící znak: 420321Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 7500-2
Kat. čís.: 78278
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení
Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 2: Tension creep testing machines - Verification of the applied force
Třídící znak: 420322Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7500-1
Kat. čís.: 505779
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly
Metallic materials - Calibration and verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and verification of the force-measuring system
Třídící znak: 420322Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0323
Kat. čís.: 27442
Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm
Metal testing. Tensile testing of metals. Sheets, strips, thickness from 0,1 up to 0,5 mm
Třídící znak: 420323Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 8491
Kat. čís.: 73193
Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem
Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test
Třídící znak: 420324Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8492
Kat. čís.: 95228
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím
Metallic materials - Tube - Flattening test
Třídící znak: 420325Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8493
Kat. čís.: 73200
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním
Metallic materials - Tube - Drift-expanding test
Třídící znak: 420326Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8494
Kat. čís.: 95222
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním
Metallic materials - Tube - Flanging test
Třídící znak: 420327Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8495
Kat. čís.: 95220
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence
Metallic materials - Tube - Ring-expanding test
Třídící znak: 420328Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15363
Kat. čís.: 504178
Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence
Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test
Třídící znak: 420328Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8496
Kat. čís.: 95219
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence
Metallic materials - Tube - Ring tensile test
Třídící znak: 420329Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0330
Kat. čís.: 27443
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu
Metal testing. Grey cast iron. Determination of tensile strength
Třídící znak: 420330Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 42 0331
Kat. čís.: 27444
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem
Metal testing. Test pieces of circular cross-section with cylindrical gripped heads for tensile testing of malleable cast iron
Třídící znak: 420331Datum vydání: 01.02.1986  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 42 0332
Kat. čís.: 27445
Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá
Aluminum-base alloy and zinc-base alloy casting. Pressure die-cast test pieces for determination of mechanical properties
Třídící znak: 420332Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 42 0333
Kat. čís.: 3599
Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku
Metal testing. Separately sand cast bars for tensile test. Magnesium and magnesium alloys
Třídící znak: 420333Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>