HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1641 produktů
Aktuální strana 6 z 83

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 10107
Kat. čís.: 95712
Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu
Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state
Třídící znak: 420231Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96435)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2014  
  
ČSN EN 10265
Kat. čís.: 26590
Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi
Magnetic materials - Specification for steel sheet and strip with specified mechanical properties and magnetic permeability
Třídící znak: 420232Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 10303
Kat. čís.: 99233
Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence
Thin magnetic steel strip and sheet for use at medium frequencies
Třídící znak: 420233Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 10106
Kat. čís.: 501658
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu
Cold rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state
Třídící znak: 420234Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10341
Kat. čís.: 76732
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání
Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed state
Třídící znak: 420236Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10304
Kat. čís.: 62672
Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé
Magnetic materials (iron and steel) for use in relays
Třídící znak: 420238Datum vydání: 01.01.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 683-17
Kat. čís.: 97150
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska
Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels
Třídící znak: 420240Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0245
Kat. čís.: 27433
Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Hot-rolled strips of steel grade 12 up to 17 and 19. Technical delivery regulations
Třídící znak: 420245Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0248
Kat. čís.: 3584
Výrobky z magneticky měkké oceli 12 014. Technické dodací předpisy
Products of magnetically soft steel 12 014. Technical delivery terms
Třídící znak: 420248Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13712)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1990  
  
ČSN 42 0250
Kat. čís.: 27434
Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy
Hot formed seamless tubes of steels grade 10 to 16. Technical delivery terms
Třídící znak: 420250Datum vydání: 01.12.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0251
Kat. čís.: 27435
Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy
Seamless steel tubes with guaranteed properties at elevated temperatures. Technical delivery regulations
Třídící znak: 420251Datum vydání: 01.04.1990  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35879)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1990  
  
ČSN 42 0252
Kat. čís.: 32605
Trubky bezešvé z ocelí třídy 17. Technické dodací předpisy
Seamless stainless tubes of steels grade 17. Technical delivery terms
Třídící znak: 420252Datum vydání: 01.04.1984  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35880)Cena: Zdarma
 
 Vydána:   
  
ČSN EN 10224
Kat. čís.: 69047
Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací předpisy
Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
Třídící znak: 420253Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75100)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75486)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
ČSN EN 10312
Kat. čís.: 69048
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací předpisy
Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
Třídící znak: 420254Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75099)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75487)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
ČSN EN 10240
Kat. čís.: 54967
Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech
Internal and/or external protective coatings for steel tubes - Specification for hot dip galvanized coatings applied in automatic plants
Třídící znak: 420255Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10297-1
Kat. čís.: 70428
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes
Třídící znak: 420258Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73454)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2005  
  
ČSN EN 10297-2
Kat. čís.: 75902
Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli
Seamless steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel
Třídící znak: 420258Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79237)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN 42 0260
Kat. čís.: 27436
Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy
Cold-drawn precision seamless steel tubes of steels grade 10 to 16. Technical delivery terms
Třídící znak: 420260Datum vydání: 01.12.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 10216-2+A1
Kat. čís.: 509967
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Třídící znak: 420261Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 10216-3
Kat. čís.: 95515
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
Třídící znak: 420261Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>