ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2140 produktů
Aktuální strana 5 z 107

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P ISO/CIE TS 22012
Kat. čís.: 508474
Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup
Light and Lighting - Maintenance Factor Determination - Way of Working
Třídící znak: 360451Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 16276
Kat. čís.: 93883
Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
Evacuation Lighting in Road Tunnels
Třídící znak: 360452Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1838
Kat. čís.: 95887
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
Lighting applications - Emergency lighting
Třídící znak: 360453Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12193
Kat. čís.: 506936
Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
Light and lighting - Sports lighting
Třídící znak: 360454Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13201-2
Kat. čís.: 507064
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
Road lighting - Part 2: Performance requirements
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13201-3
Kat. čís.: 99530
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
Road lighting - Part 3: Calculation of performance
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13201-4
Kat. čís.: 99529
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13201-5
Kat. čís.: 99528
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
Road lighting - Part 5: Energy performance indicators
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CEN/TR 13201-1
Kat. čís.: 503569
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P 36 0455
Kat. čís.: 502547
Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace
Road lighting - Additional information
Třídící znak: 360455Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN EN 13032-1+A1
Kat. čís.: 91578
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminires - Part 1: Measurement and file format
Třídící znak: 360456Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13032-2
Kat. čís.: 504169
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Třídící znak: 360456Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13032-3
Kat. čís.: 513998
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
Třídící znak: 360456Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13032-4+A1
Kat. čís.: 508221
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
Třídící znak: 360456Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13032-5
Kat. čís.: 506732
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
Třídící znak: 360456Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1837
Kat. čís.: 511950
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů
Safety of machinery - Integral lighting of machines
Třídící znak: 360457Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16268
Kat. čís.: 92634
Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla
Perfomance of reflecting surfaces for luminaires
Třídící znak: 360458Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 36 0459
Kat. čís.: 516634
Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení
Reducing the undesirable side effects of outdoor lighting
Třídící znak: 360459Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN P CEN/TS 17165
Kat. čís.: 506935
Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy
Light and lighting - Lighting system design process
Třídící znak: 360470Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61347-2-14
Kat. čís.: 506172
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514238)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>