ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2206 produktů
Aktuální strana 10 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60598-2-14
Kat. čís.: 84526
Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení
Luminaires - Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60598-2-23
Kat. čís.: 52297
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 23: Extra low voltage lighting systems for filament lamps
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.05.1998Datum zrušení: 15.01.2024 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 61757)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2001Datum zrušení:  15.01.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 512674)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021Datum zrušení:  15.01.2024 
  
ČSN EN 62870
Kat. čís.: 99419
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements
Třídící znak: 360604Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62722-2-1
Kat. čís.: 97466
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62722-1
Kat. čís.: 99630
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
Luminaire performance - Part 1: General requirements
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60570 ed. 2
Kat. čís.: 69066
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla
Electrical supply track systems for luminaires
Třídící znak: 360611Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505805)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510862)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 61995-2
Kat. čís.: 84545
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Třídící znak: 360615Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502546)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN EN 61995-1
Kat. čís.: 82903
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 360615Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502748)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513623)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN 50171
Kat. čís.: 63344
Centrální napájecí systémy
Central power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.12.2001Datum zrušení: 15.11.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77692)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2007Datum zrušení:  15.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515589)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2022Datum zrušení:  15.11.2024 
  
ČSN EN 50171 ed. 2
Kat. čís.: 515588
Centrální bezpečnostní napájecí systémy
Central safety power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50172
Kat. čís.: 72154
Systémy nouzového únikového osvětlení
Emergency escape lighting systems
Třídící znak: 360631Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74865)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
ČSN EN 62034 ed. 2
Kat. čís.: 91379
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
Třídící znak: 360632Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62776
Kat. čís.: 98458
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62560
Kat. čís.: 93503
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost
Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage 50 V - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99591)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2016  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 508263)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2019  
  
ČSN EN 62868
Kat. čís.: 500693
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2016Datum zrušení: 05.11.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514543)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  05.11.2024 
  
ČSN EN 62838
Kat. čís.: 99888
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost
LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506859)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN 62504
Kat. čís.: 96848
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506252)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN EN IEC 62868-1
Kat. čís.: 514542
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-3
Kat. čís.: 514805
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-3: Particular requirements - Flexible OLED tiles and panels
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-1
Kat. čís.: 514731
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na částečně integrované OLED moduly
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements - Semi-integrated OLED modules
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>