ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2140 produktů
Aktuální strana 10 z 107

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60598-2-21
Kat. čís.: 98684
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana
Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504707)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
ČSN EN 60598-2-22 ed. 2
Kat. čís.: 97975
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.08.2015Datum zrušení: 24.06.2025 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511041)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020Datum zrušení:  24.06.2025 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502373)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017Datum zrušení:  24.06.2025 
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 504706)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  24.06.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516100)ZrušenáCena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.12.2022Datum zrušení:  01.05.2023 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 516896)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023Datum zrušení:  24.06.2025 
  
ČSN EN 60598-2-23
Kat. čís.: 52297
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 23: Extra low voltage lighting systems for filament lamps
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.05.1998Datum zrušení: 15.01.2024 Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 61757)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2001Datum zrušení:  15.01.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 512674)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021Datum zrušení:  15.01.2024 
  
ČSN EN 60598-2-24 ed. 2
Kat. čís.: 94838
Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu
Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60598-2-25
Kat. čís.: 21626
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách
Luminaires - Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 73653)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN EN 60598-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 68413
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89010)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74535)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2005  
  
ČSN EN 60598-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 505134
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60598-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 99978
Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety
Luminaires - Part 2- 5: Particular requirements - Floodlights
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60598-2-8 ed. 2
Kat. čís.: 94493
Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla
Luminaires - Part 2- 8: Particular requirements - Handlamps
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60598-2-9
Kat. čís.: 17587
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování
Luminares. Part 2: Particular requirements. Section 9: Photo and film luminares (non-professional)
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.06.1995  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 19166)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.1996  
  
ČSN EN 62870
Kat. čís.: 99419
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements
Třídící znak: 360604Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62722-1
Kat. čís.: 99630
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
Luminaire performance - Part 1: General requirements
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.04.2016Datum zrušení: 19.07.2025 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516656)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.02.2023Datum zrušení:  19.07.2025 
  
ČSN EN 62722-2-1
Kat. čís.: 97466
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.09.2016Datum zrušení: 28.02.2026 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517244)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2023Datum zrušení:  28.02.2026 
  
ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2
Kat. čís.: 516655
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
Luminaire performance - Part 1: General requirements
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 517243
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements - LED luminaires
Třídící znak: 360610Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60570 ed. 2
Kat. čís.: 69066
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla
Electrical supply track systems for luminaires
Třídící znak: 360611Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505805)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510862)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 61995-1
Kat. čís.: 82903
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 360615Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502748)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513623)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN 61995-2
Kat. čís.: 84545
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Třídící znak: 360615Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502546)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN EN 50171
Kat. čís.: 63344
Centrální napájecí systémy
Central power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.12.2001Datum zrušení: 15.11.2024 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77692)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2007Datum zrušení:  15.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515589)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.10.2022Datum zrušení:  15.11.2024 
  
ČSN EN 50171 ed. 2
Kat. čís.: 515588
Centrální bezpečnostní napájecí systémy
Central safety power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>