ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 17 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62233
Kat. čís.: 81896
Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob
Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Třídící znak: 361046Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50636-2-94
Kat. čís.: 96324
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50636-2-91
Kat. čís.: 96329
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50636-2-92
Kat. čís.: 96331
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50636-2-100
Kat. čís.: 96359
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60335-2-31 ed. 3
Kat. čís.: 97433
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60335-2-95 ed. 3
Kat. čís.: 97468
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98916)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 508853)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 60335-2-5 ed. 3
Kat. čís.: 98172
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512325)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 510274)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020  
  
ČSN EN 50434
Kat. čís.: 96509
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě
Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50636-2-107
Kat. čís.: 98028
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy
Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505635)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510180)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 513385)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN EN 60335-2-103 ed. 2
Kat. čís.: 97665
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50615
Kat. čís.: 98451
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62784
Kat. čís.: 507237
Vysavače a odsavače prachu poskytující úroveň ochrany zařízení Dc pro sběr hořlavých prachů - Zvláštní požadavky
Vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc for the collection of combustible dusts - Particular requirements
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60335-2-8 ed. 3
Kat. čís.: 99691
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500581)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2016  
  
ČSN EN 60335-2-35 ed. 3
Kat. čís.: 500314
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510209)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514106)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN EN 60335-2-3 ed. 3
Kat. čís.: 500102
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511935)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN EN 60335-2-102 ed. 2
Kat. čís.: 500109
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60335-2-15 ed. 3
Kat. čís.: 500238
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514139)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 506771)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 514108)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514138)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4
Kat. čís.: 92178
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60335-1 ed. 3
Kat. čís.: 91213
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509121)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 96301)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
Změna  : A13 (Katalogové číslo: 504166)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
Změna  : A14 (Katalogové číslo: 509838)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
Změna  : A15 (Katalogové číslo: 513620)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 509120)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95349)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2014  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 507997)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 96302)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 99664)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>