ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 21 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 61855 ed. 2
Kat. čís.: 516184
Nová
Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2023    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50193-2-1
Kat. čís.: 501222
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512031)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN EN 60456 ed. 4
Kat. čís.: 500949
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 512443)Cena: 502 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN 50242 ed. 3
Kat. čís.: 501467
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.01.2017Datum zrušení: 27.03.2023 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509001)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  27.03.2023 
  
ČSN EN 50193-1 ed. 2
Kat. čís.: 501521
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512030)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN EN 60675
Kat. čís.: 21216
Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 56536)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1999  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 509088)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 506533)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 61309
Kat. čís.: 21334
Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce
Deep-fat fryers for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN 36 1060-12
Kat. čís.: 23976
Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok
Safety of household electrical appliances. Electric warming plates for household. Methods of functional tests
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.07.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 60531
Kat. čís.: 61207
Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce
Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 509089)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
ČSN EN 61591
Kat. čís.: 53506
Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností
Household range hoods - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.10.1998Datum zrušení: 10.07.2023   Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 78411)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2007Datum zrušení:  10.07.2023 
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 95807)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2014Datum zrušení:  10.07.2023 
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 98171)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2015Datum zrušení:  10.07.2023 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 88806)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2011Datum zrušení:  10.07.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509549)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020Datum zrušení:  10.07.2023 
  
ČSN EN 60442
Kat. čís.: 56994
Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Electric toasters for household and similar purposes - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 69148)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2003  
  
ČSN EN 62885-3
Kat. čís.: 502295
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 3: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62849
Kat. čís.: 502296
Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost
Performance evaluation methods of mobile household robots
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60350-1 ed. 2
Kat. čís.: 502179
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring Performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514141)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN EN 62552
Kat. čís.: 93585
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.08.2013Datum zrušení: 24.02.2023 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510363)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020Datum zrušení:  24.02.2023 
  
ČSN EN 61121 ed. 3
Kat. čís.: 94223
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 509157)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
ČSN EN 50559
Kat. čís.: 94028
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení
Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511181)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN 50563
Kat. čís.: 91240
Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu
External AC - DC and AC - AC power supplies - Determination of no-load power and average efficiency of active modes
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95919)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN EN 60734 ed. 3
Kat. čís.: 92742
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení
Household electrical appliances - Performance - Water for testing
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50193-2-2
Kat. čís.: 503300
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost
Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512032)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>