ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 19 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3
Kat. čís.: 514888
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514891)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3
Kat. čís.: 515051
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 515053)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3
Kat. čís.: 515081
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 515083)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 60335-2-82 ed. 3
Kat. čís.: 515317
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3
Kat. čís.: 515355
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515357)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN 60335-2-21 ed. 3
Kat. čís.: 513400
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514884)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 60335-2-32 ed. 3
Kat. čís.: 513402
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60335-2-110
Kat. čís.: 514096
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4
Kat. čís.: 514099
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514842)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3
Kat. čís.: 511987
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 512457)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN IEC 60335-2-111
Kat. čís.: 510057
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60335-2-71 ed. 3
Kat. čís.: 510415
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3
Kat. čís.: 510417
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
Třídící znak: 361050Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514894)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 63136
Kat. čís.: 510275
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce
Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513122)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 60436
Kat. čís.: 509000
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 511891)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 515858)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512899)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN EN IEC 62885-9
Kat. čís.: 509550
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 9: Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční účely - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63086-1
Kat. čís.: 510724
Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 1: General requirements
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62552-3
Kat. čís.: 510362
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 3: Energy consumption and volume
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62552-1
Kat. čís.: 510364
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62552-2
Kat. čís.: 510365
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 2: Performance requirements
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>