ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 20 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60879
Kat. čís.: 508395
Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC/ASTM 62885-6
Kat. čís.: 508778
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 6: Spotřebiče pro čištění tvrdých podlah za mokra pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62885-8
Kat. čís.: 509059
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 8: Vysavače pro vysávání za sucha pro komerční účely - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60311 ed. 3
Kat. čís.: 512323
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60675-2
Kat. čís.: 512233
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiant factor
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60675-3
Kat. čís.: 512234
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62512
Kat. čís.: 512111
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 512496)Cena: 479 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN IEC/ASTM 62885-7
Kat. čís.: 512113
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household or similar use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63008
Kat. čís.: 512456
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel
Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61591 ed. 2
Kat. čís.: 509548
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce
Cooking fume extractors - Methods for measuring performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 511101)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN IEC 63252
Kat. čís.: 511358
Spotřeba energie výdejních strojů
Energy consumption of vending machines
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC/TS 50707
Kat. čís.: 511632
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně
Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of temperature inside the laundry load
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63169
Kat. čís.: 511357
Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin
Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62885-4
Kat. čís.: 511360
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce
Surface cleaning appliances - Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63159-1
Kat. čís.: 514235
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 1: General aspects
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63159-2-1
Kat. čís.: 514236
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-1: Multifunctional electric instantaneous water heaters
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63159-2-2
Kat. čís.: 514237
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-2: Efficiency of single point of use electric instantaneous water heaters
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63327
Kat. čís.: 513162
Automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití - Zvláštní požadavky
Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63174
Kat. čís.: 514618
Elektrické zubní kartáčky - Metody měření funkce
Electrically operated toothbrushes - Methods for measuring the performance
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC/TS 50677
Kat. čís.: 515548
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech
Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of rinsing effectiveness by measurement of the surfactant content at textile materials
Třídící znak: 361060Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>