ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2140 produktů
Aktuální strana 12 z 107

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62707-1
Kat. čís.: 95778
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy
LED - Binning - Part 1: General requirements and white colour grid
Třídící znak: 360710Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507259)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
ČSN EN 50419
Kat. čís.: 76807
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)
Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
Třídící znak: 360800Datum vydání: 01.10.2006Datum zrušení: 06.06.2025 Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515798)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  06.06.2025 
  
ČSN EN 50419 ed. 2
Kat. čís.: 515797
Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ
Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
Třídící znak: 360800Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62542
Kat. čís.: 95033
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms
Třídící znak: 360810Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45552
Kat. čís.: 510359
Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General method for the assessment of the durability of energy-related products
Třídící znak: 360822Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45553
Kat. čís.: 511097
Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General method for the assessment of the ability to remanufacture energy-related products
Třídící znak: 360823Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45554
Kat. čís.: 510360
Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy-related products
Třídící znak: 360824Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45555
Kat. čís.: 509725
Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related products
Třídící znak: 360825Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45556
Kat. čís.: 509368
Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
Třídící znak: 360826Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45557
Kat. čís.: 510713
Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method for assessing the proportion of recycled material content in energy-related products
Třídící znak: 360827Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45558
Kat. čís.: 509158
Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
Třídící znak: 360828Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45559
Kat. čís.: 509159
Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
Třídící znak: 360829Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60704-1 ed. 2
Kat. čís.: 87156
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 93376)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.08.2013  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514098)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN EN 60704-2-1 ed. 3
Kat. čís.: 97640
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.06.2015Datum zrušení: 04.12.2023 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512892)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  04.12.2023 
  
ČSN EN 60704-2-10 ed. 2
Kat. čís.: 90851
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-10: Particular requirements for electric cooking ranges, ovens, grills, microwave ovens and any combination of these
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60704-2-11
Kat. čís.: 57191
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-11: Particular requirements for electrically operated food preparation appliances
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60704-2-13 ed. 3
Kat. čís.: 502811
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60704-2-14
Kat. čís.: 94083
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509156)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 98450)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
ČSN EN 60704-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 87106
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-2: Particular requirements for fan heaters
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60704-2-3 ed. 3
Kat. čís.: 508873
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers
Třídící znak: 361008Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 509618)ZrušenáCena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020Datum zrušení:  01.01.2022 
  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>