ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2116 produktů
Aktuální strana 11 z 106

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61995-2
Kat. čís.: 84545
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Třídící znak: 360615Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502546)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN EN 50171
Kat. čís.: 63344
Centrální napájecí systémy
Central power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.12.2001Datum zrušení: 15.11.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77692)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2007Datum zrušení:  15.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515589)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.2022Datum zrušení:  15.11.2024 
  
ČSN EN 50171 ed. 2
Kat. čís.: 515588
Centrální bezpečnostní napájecí systémy
Central safety power supply systems
Třídící znak: 360630Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50172
Kat. čís.: 72154
Systémy nouzového únikového osvětlení
Emergency escape lighting systems
Třídící znak: 360631Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74865)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
ČSN EN 62034 ed. 2
Kat. čís.: 91379
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
Třídící znak: 360632Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62612
Kat. čís.: 94850
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí › 50 V - Požadavky na provedení
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages 50 V - Performance requirements
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503701)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 504000)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 507036)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506826)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506825)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN 62560
Kat. čís.: 93503
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost
Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage 50 V - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99591)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2016  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 508263)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2019  
  
ČSN EN 62504
Kat. čís.: 96848
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506252)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN EN 62868
Kat. čís.: 500693
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2016Datum zrušení: 05.11.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514543)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  05.11.2024 
  
ČSN EN 62776
Kat. čís.: 98458
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62838
Kat. čís.: 99888
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost
LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506859)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN IEC 62031 ed. 2
Kat. čís.: 510885
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
LED modules for general lighting - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514410)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 63013
Kat. čís.: 509726
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí
LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514412)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 62868-1
Kat. čís.: 514542
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-1
Kat. čís.: 514731
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na částečně integrované OLED moduly
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements - Semi-integrated OLED modules
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-2
Kat. čís.: 514732
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na integrované OLED moduly
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements - Integrated OLED modules
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-3
Kat. čís.: 514805
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-3: Particular requirements - Flexible OLED tiles and panels
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63286
Kat. čís.: 516491
Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky
Flexible organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements
Třídící znak: 360702Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63146
Kat. čís.: 508923
LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list
LED packages for general lighting - Specification sheet
Třídící znak: 360702Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63356-1
Kat. čís.: 516490
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy
LED light source characteristics - Part 1: Data sheets
Třídící znak: 360702Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>