ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 11 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 62868-2-2
Kat. čís.: 514732
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na integrované OLED moduly
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements - Integrated OLED modules
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-2-3
Kat. čís.: 514805
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-3: Particular requirements - Flexible OLED tiles and panels
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62868-1
Kat. čís.: 514542
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63013
Kat. čís.: 509726
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí
LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514412)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 62031 ed. 2
Kat. čís.: 510885
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
LED modules for general lighting - Safety specifications
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514410)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN 62612
Kat. čís.: 94850
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí › 50 V - Požadavky na provedení
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages 50 V - Performance requirements
Třídící znak: 360701Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503701)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 504000)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 507036)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506826)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506825)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN IEC 63146
Kat. čís.: 508923
LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list
LED packages for general lighting - Specification sheet
Třídící znak: 360702Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62922
Kat. čís.: 502802
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance Requirements
Třídící znak: 360702Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514721)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN 62707-1
Kat. čís.: 95778
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy
LED - Binning - Part 1: General requirements and white colour grid
Třídící znak: 360710Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507259)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
ČSN EN 62931
Kat. čís.: 503251
Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost
GX16t-5 capped tubular led lamp - Safety specification
Třídící znak: 360710Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50419
Kat. čís.: 76807
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)
Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
Třídící znak: 360800Datum vydání: 01.10.2006Datum zrušení: 06.06.2025 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515798)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  06.06.2025 
  
ČSN EN 50419 ed. 2
Kat. čís.: 515797
Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ
Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
Třídící znak: 360800Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62542
Kat. čís.: 95033
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms
Třídící znak: 360810Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45552
Kat. čís.: 510359
Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General method for the assessment of the durability of energy-related products
Třídící znak: 360822Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45553
Kat. čís.: 511097
Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General method for the assessment of the ability to remanufacture energy-related products
Třídící znak: 360823Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45554
Kat. čís.: 510360
Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy-related products
Třídící znak: 360824Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45555
Kat. čís.: 509725
Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related products
Třídící znak: 360825Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45556
Kat. čís.: 509368
Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
Třídící znak: 360826Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45557
Kat. čís.: 510713
Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method for assessing the proportion of recycled material content in energy-related products
Třídící znak: 360827Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45558
Kat. čís.: 509158
Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie
General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
Třídící znak: 360828Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>