ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2156 produktů
Aktuální strana 8 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 62386-218
Kat. čís.: 506321
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2
Kat. čís.: 506471
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-222
Kat. čís.: 506253
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-333
Kat. čís.: 506254
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual configuration (feature type 33)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-101 ed. 2
Kat. čís.: 98035
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506501)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 62386-102 ed. 2
Kat. čís.: 98037
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení
Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507780)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
ČSN EN 62386-103
Kat. čís.: 98043
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507779)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
ČSN EN 62386-201 ed. 2
Kat. čís.: 99513
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)
Digital addressable lighting interface - Part 201: Particular requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-332
Kat. čís.: 505643
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba
Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510023)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN 62386-304
Kat. čís.: 503996
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo
Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-303
Kat. čís.: 503997
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti
Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-302
Kat. čís.: 503998
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení
Digital addressable lighting interface - Part 302: Paticular requirements - Input devices - Absolute input devices
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-301
Kat. čís.: 503999
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka
Digital addressable lighting interface - Part 301: General requirements - Input devices - Push buttons
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62756-1
Kat. čís.: 99473
Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky
Digital load side transmission lighting control (DLT) - Part 1: Basic requirements
Třídící znak: 360541Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63128
Kat. čís.: 509239
Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení – Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení
Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear
Třídící znak: 360550Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61047 ed. 2
Kat. čís.: 72663
Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro žárovky - Požadavky na provedení
DC or AC supplied electronic step-down convertors for filament lamps - Performance requirements
Třídící znak: 360581Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60929 ed. 4
Kat. čís.: 89307
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení
AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
Třídící znak: 360596Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500560)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.08.2016  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 90374)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
ČSN EN 60598-2-9
Kat. čís.: 17587
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování
Luminares. Part 2: Particular requirements. Section 9: Photo and film luminares (non-professional)
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.06.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 19166)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.1996  
  
ČSN EN 60598-2-19
Kat. čís.: 15303
Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19 - Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)
Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 19 - Air-handling luminaires (safety requirements)
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 54804)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.1999  
  
ČSN EN 60598-2-10 ed. 2
Kat. čís.: 69513
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla
Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children
Třídící znak: 360600Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74533)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2005  
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>