ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2206 produktů
Aktuální strana 6 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61347-2-9 ed. 2
Kat. čís.: 93504
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)
Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61347-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 97221
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly
Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502966)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
ČSN EN 61347-2-12
Kat. čís.: 75823
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)
Lamp controlgear - Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronics ballast for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88364)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89084)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2011  
  
ČSN EN 61347-2-10
Kat. čís.: 63469
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)
Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frekvency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 83828)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN 61347-1 ed. 3
Kat. čís.: 98673
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512677)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN 61347-2-11
Kat. čís.: 64394
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech
Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronics circuits used with luminaires
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508919)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
ČSN EN 61347-2-8
Kat. čís.: 63332
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky
Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 76583)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 68984)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
ČSN EN 61347-2-1
Kat. čís.: 62751
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)
Lamp controlgear - Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters)
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.10.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 76809)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2006  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 95391)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2014  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 68958)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2003  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 79658)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2007  
  
ČSN EN 50285
Kat. čís.: 56510
Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření
Energy efficiency of electric lamps for household use - Measurement methods
Třídící znak: 360510Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62384
Kat. čís.: 78398
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements
Třídící znak: 360511Datum vydání: 01.04.2007Datum zrušení: 17.06.2023   Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85501)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010Datum zrušení:  17.06.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511615)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020Datum zrušení:  17.06.2023 
  
ČSN EN IEC 62384 ed. 2
Kat. čís.: 511614
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení
DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements
Třídící znak: 360511Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62733
Kat. čís.: 99334
Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky
Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements
Třídící znak: 360511Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506860)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN 60921
Kat. čís.: 73060
Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
Třídící znak: 360512Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 77443)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2006  
  
ČSN EN 62811
Kat. čís.: 99021
Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem
AC and/or DC-supplied electronic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Performance requirements for low frequency square wave operation
Třídící znak: 360513Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60923 ed. 2
Kat. čís.: 75822
Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - Performance requirements
Třídící znak: 360514Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 78104)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2007  
  
ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2
Kat. čís.: 506499
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.01.2019Datum zrušení: 17.03.2025 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514967)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  17.03.2025 
  
ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2
Kat. čís.: 506980
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.03.2019Datum zrušení: 16.03.2025 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508493)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2019Datum zrušení:  16.03.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514969)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  16.03.2025 
  
ČSN EN IEC 62442-1 ed. 2
Kat. čís.: 506958
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost
Energy performance of lamp control gear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.03.2019Datum zrušení: 16.03.2025 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514971)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  16.03.2025 
  
ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3
Kat. čís.: 514966
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62442-2 ed. 3
Kat. čís.: 514968
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for discharge lamps (excluding low-pressure mercury fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>