ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2191 produktů
Aktuální strana 7 z 110

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 3
Kat. čís.: 514970
Nová
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Třídící znak: 360515Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61048 ed. 2
Kat. čís.: 77444
Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost
Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
Třídící znak: 360525Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500057)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
ČSN EN 61049
Kat. čís.: 16478
Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení
Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements
Třídící znak: 360526Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61050
Kat. čís.: 20067
Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky
Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1 000 V (generally called neon-transformers). General and safety requirements
Třídící znak: 360530Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 21270)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.1997  
  
ČSN EN IEC 62386-220
Kat. čís.: 508264
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19)
Digital addressable lighting interface - Part 220: Particular requirements for control gear - Centrally supplied emergency operation (device type 19)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-104
Kat. čís.: 509238
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-105
Kat. čís.: 511227
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware)
Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear and control devices - Firmware Transfer
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-210
Kat. čís.: 89468
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)
Digital addressable lighting interface - Part 210: Particular requirements for control gears - Sequencer (Device Type 9)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-205
Kat. čís.: 85503
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4)
Digital addressable lighting interface - Part 205: Particular requirements for control gear - Supply voltage controller for incandescent lamps (device type 4)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-206
Kat. čís.: 85502
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)
Digital addressable lighting interface - Part 206: Particular requirements for control gear - Conversion from digital signal into d. c. voltage (device type 5)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-203
Kat. čís.: 85266
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2)
Digital addressable lighting interface - Part 203: Particular requirements for control gear - Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (device type 2)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-204
Kat. čís.: 85267
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3)
Digital addressable lighting interface - Part 204: Particular requirements for control gear - Low voltage halogen lamps (device type 3)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-208
Kat. čís.: 85268
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7)
Digital addressable lighting interface - Part 208: Particular requirements for control gear - Switching function (device type 7)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-202
Kat. čís.: 85265
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)
Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gear - Self-contained emergency lighting (device type 1)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62386-209
Kat. čís.: 90320
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8)
Digital addressable lighting interface - Part 209: Particular requirements for control gear - Colour control (device type 8)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-224
Kat. čís.: 506322
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-218
Kat. čís.: 506321
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2
Kat. čís.: 506471
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-222
Kat. čís.: 506253
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62386-333
Kat. čís.: 506254
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual configuration (feature type 33)
Třídící znak: 360540Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>