VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 1 z 13

Další strana >>

ČSN 70 0000
Kat. čís.: 5240
Základní sklářské názvosloví
Basic glass terminology
Třídící znak: 700000Datum vydání:     Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 56201)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN 70 0001
Kat. čís.: 5241
Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků
Terminology of main glass products
Třídící znak: 700001Datum vydání:     Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39140)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1982  
  
ČSN EN 1900
Kat. čís.: 56133
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví
Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology
Třídící znak: 700005Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 0020
Kat. čís.: 30598
Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví
Defects in glassware. Nomenclature
Třídící znak: 700020Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36271)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.1985  
  
ČSN ISO 7884-1
Kat. čís.: 30599
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 1: Principles for determining viscosity and viscometric fixed points
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 7884-2
Kat. čís.: 15378
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 2: Determination of viscosity by rotation viscometers
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 7884-3
Kat. čís.: 15331
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 3: Determination of viscosity by fibre elongation viscometer
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.02.1994    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 7884-4
Kat. čís.: 15334
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 4: Determination of viscosity by beam bending
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 7884-5
Kat. čís.: 15335
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 5: Determination of working point by sinking bar viscometr
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 7884-7
Kat. čís.: 15337
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku
Glass- Viscosity and viscometric fixed points - Part 7: Determination of annealing point and strain point by beam bending
Třídící znak: 700510Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 7991
Kat. čís.: 30600
Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti
Glass. Determination of the coefficient of mean linear thermal expansion
Třídící znak: 700511Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 7884-8
Kat. čís.: 30601
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg
Glass. Viscosity and viscometric fixed points - Part 8: Determination of (dilatometric) transformation temperature tg
Třídící znak: 700512Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0513
Kat. čís.: 30602
Sklo. Metoda stanovení hustoty
Glass. Method for determination of density
Třídící znak: 700513Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0527-1
Kat. čís.: 30604
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0527-2
Kat. čís.: 30605
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0527-3
Kat. čís.: 30606
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0527-4
Kat. čís.: 30607
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0527-5
Kat. čís.: 30608
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0527-6
Kat. čís.: 30609
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0527-7
Kat. čís.: 30610
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého
Třídící znak: 700527Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 144,1 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>