VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 3 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1288-5
Kat. čís.: 61646
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 5: Coaxial double ring test on flat specimens with small test surface areas
Třídící znak: 700580Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12898
Kat. čís.: 509620
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity
Glass in building - Determination of the emissivity
Třídící znak: 700585Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17416
Kat. čís.: 513616
Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla
Glass in building - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass products
Třídící znak: 700586Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12600
Kat. čís.: 67976
Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo
Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass
Třídící znak: 700588Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 0591
Kat. čís.: 5245
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností
Safety glass for cars, tractors and agricultural machines. Determination of optical properties
Třídící znak: 700591Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14524)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.1988  
  
ČSN 70 0592
Kat. čís.: 5246
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností
Safety glass for cars, tractors and agricultural machines. Determination of mechanical properties
Třídící znak: 700592Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 70 0593
Kat. čís.: 5247
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti
Safety glass for cars, tractors and agricultural machines. Determination of resistance to radiation, high temperature and humidity
Třídící znak: 700593Datum vydání: 01.11.1980  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1063
Kat. čís.: 59664
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
Třídící znak: 700594Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 356
Kat. čís.: 60147
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
Třídící znak: 700595Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13541
Kat. čís.: 90560
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Třídící znak: 700596Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17635
Kat. čís.: 517373
Sklo ve stavebnictví - Vlastnosti při rozbití - Požadavky a metody posuzování
Glass in building - Shatter properties - Requirements and assessment methods
Třídící znak: 700597Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 0600
Kat. čís.: 30624
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení
Třídící znak: 700600Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 70 0601
Kat. čís.: 30625
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Rozklady
Třídící znak: 700601Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 70 0605
Kat. čís.: 30626
Zkušební metody skla. Chemický rozbor nebarevného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of non colored soda-magnesium-lime-silica glass
Třídící znak: 700605Datum vydání: 01.05.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0606
Kat. čís.: 30627
Zkušební metody skla. Chemický rozbor zeleného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of green soda-magnesium-lime-silica glass
Třídící znak: 700606Datum vydání: 01.05.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0607
Kat. čís.: 30628
Zkušební metody skla. Chemický rozbor hnědého sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of brown soda-magnesium-lime-silica glass
Třídící znak: 700607Datum vydání: 01.05.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0608
Kat. čís.: 30629
Zkušební metody skla. Chemický rozbor sodno-draselno-borito-hlinito-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of alkali sodium-potassium-boric-oxide-alumina-silica glass
Třídící znak: 700608Datum vydání: 01.01.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0609
Kat. čís.: 30630
Zkušební metody skla. Chemický rozbor hořečnato-vápenato-borito-hlinito-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of magnesia-lime-boric -oxide-alumina-silica glass
Třídící znak: 700609Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0610
Kat. čís.: 30631
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla zakaleného sloučeninami fluóru a fosforu
Glass testing methods. Chemical analysis of alkali oxide-lead-oxide-silica glass
Třídící znak: 700610Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0611
Kat. čís.: 30632
Zkušební metody skla. Chemický rozbor alkalicko-olovnato-křemičitého skla
Glass testing methods. Chemical analysis of alkali oxide-lead oxide-silica glass
Třídící znak: 700611Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>