VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 9 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15682-2
Kat. čís.: 94169
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma
Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701572Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14179-1
Kat. čís.: 503536
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701575Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14179-2
Kat. čís.: 74870
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard
Třídící znak: 701575Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14321-1
Kat. čís.: 75162
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701577Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14321-2
Kat. čís.: 75339
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701577Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13024-1
Kat. čís.: 90678
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701580Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13024-2
Kat. čís.: 73761
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701580Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15683-1
Kat. čís.: 94976
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701585Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15683-2
Kat. čís.: 95648
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701585Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16613
Kat. čís.: 511193
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties
Třídící znak: 701588Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1051-1
Kat. čís.: 67959
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions and description
Třídící znak: 701601Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1051-2
Kat. čís.: 80906
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701601Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-1
Kat. čís.: 507474
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita
Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-2
Kat. čís.: 507473
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti
Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-3
Kat. čís.: 508176
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu
Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-4
Kat. čís.: 508177
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků
Glass in building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seal components and inserts
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-5
Kat. čís.: 506964
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1279-6
Kat. čís.: 506967
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky
Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests
Třídící znak: 701621Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 3100
Kat. čís.: 30674
Nápojové obalové sklo. Společná ustanovení
Bottle glass for beverages. General specifications
Třídící znak: 703100Datum vydání: 01.07.1987    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36277)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1990  
  
ČSN 70 3200
Kat. čís.: 30683
Konzervové obalové sklo. Společná ustanovení
Conserve container glass. General specifications
Třídící znak: 703200Datum vydání: 01.02.1988    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13  Další strana >>