VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 13 z 13

Předchozí strana

ČSN EN ISO 6556
Kat. čís.: 92332
Laboratorní sklo - Odsávací lahve
Laboratory glassware - Filter flasks
Třídící znak: 704323Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16496
Kat. čís.: 500228
Laboratorní sklo - Tepelněizolační nádoby s vakuovým pláštěm
Laboratory glassware - Vacuum- jacketed vessels for heat insulation
Třídící znak: 704324Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12585
Kat. čís.: 55715
Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost
Glass plant, pipeline and fittings - Pipeline and fittings DN 15 to 1000 - Compatibility and interchangeability
Třídící znak: 704505Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10991
Kat. čís.: 518354
Mikrofluidika - Slovník
Microfluidics - Vocabulary
Třídící znak: 704600Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22916
Kat. čís.: 516782
Mikrofluidní zařízení - Požadavky na interoperabilitu pro rozměry, připojení a počáteční klasifikaci zařízení
Microfluidic devices - Interoperability requirements for dimensions, connections and initial device classification
Třídící znak: 704601Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 70 4850
Kat. čís.: 30716
Laboratorní skleněné slinuté filtry
Laboratory sintered glass filters
Třídící znak: 704850Datum vydání: 01.07.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 24998
Kat. čís.: 83115
Laboratorní vybavení z plastů - Jednorázové Petriho misky pro mikrobiologické postupy
Plastics laboratory ware - Single-use Petri dishes for microbiological procedures (ISO 24998:2008)
Třídící znak: 706101Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 70 8005
Kat. čís.: 32077
Užitkové sklo. Společná ustanovení
Utility glass. Common provisions
Třídící znak: 708005Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : UR1 (Katalogové číslo: 39333)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1995  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 16415)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 26259)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.1997  
  
ČSN 70 8011
Kat. čís.: 30720
Užitkové sklo. Ručně foukané sodnodraselné hladké sklo. Technické požadavky
Utility glassware. Soda potash hand blown glass. Technical requirement
Třídící znak: 708011Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 8014
Kat. čís.: 30721
Užitkové sklo. Sklo zušlechtěné matovým nebo leštěným výbrusem, rytinou nebo leptanými dekory. Technické požadavky
Utility glassware. Glass decorated with matt or polished cut or etched figures. Technical requirements
Třídící znak: 708014Datum vydání: 01.01.1986    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  13