VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 239 produktů
Aktuální strana 8 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1863-1
Kat. čís.: 90679
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701042Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1863-2
Kat. čís.: 72479
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701042Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12337-2
Kat. čís.: 73760
Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701050Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12337-1
Kat. čís.: 61650
Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1 : Definition and description
Třídící znak: 701050Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13022-1
Kat. čís.: 96443
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing
Třídící znak: 701060Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13022-2
Kat. čís.: 96442
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules
Třídící znak: 701060Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15434+A1
Kat. čís.: 86580
Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals)
Třídící znak: 701061Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16477-1
Kat. čís.: 502251
Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky
Glass in building - Painted glass for internal use - Part 1: Requirements
Třídící znak: 701080Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15752-1
Kat. čís.: 97572
Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky
Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and requirements
Třídící znak: 701090Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15755-1
Kat. čís.: 98225
Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky
Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass - Part 1: Definitions and requirements
Třídící znak: 701095Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12488
Kat. čís.: 503929
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
Glass in building - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing
Třídící znak: 701099Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 1304
Kat. čís.: 30654
Sklo ploché válcované opakní
Opaque rolled sheet glass
Třídící znak: 701304Datum vydání: 01.06.1986  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 70 1500
Kat. čís.: 30655
Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro zasklívání čelních oken dopravních prostředků. Společná ustanovení
Laminated safety glass. Wind screens for means of transport. Common regulations
Třídící znak: 701500Datum vydání: 01.12.1988  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 70 1550
Kat. čís.: 30657
Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo pro zasklívání dopravních prostředků. Společná ustanovení
Toughened safety glass. Glass for glazing of vehicles. Common regulations
Třídící znak: 701550Datum vydání: 01.12.1988  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 12150-2
Kat. čís.: 72480
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701570Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12150-1+A1
Kat. čís.: 509508
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701570Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15682-2
Kat. čís.: 94169
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma
Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701572Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15682-1
Kat. čís.: 94170
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701572Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14179-1
Kat. čís.: 503536
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídící znak: 701575Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14179-2
Kat. čís.: 74870
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard
Třídící znak: 701575Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12  Další strana >>