VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 7 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12543-5
Kat. čís.: 515035
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12543-6
Kat. čís.: 515036
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14449
Kat. čís.: 74871
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701016Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12758+A1
Kat. čís.: 518474
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření
Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
Třídící znak: 701017Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 410
Kat. čís.: 88902
Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
Třídící znak: 701018Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 91928)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2012  
  
ČSN EN 1748-1-1
Kat. čís.: 73100
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-1: Definitions and general physical and mechanical properties
Třídící znak: 701020Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1748-1-2
Kat. čís.: 73319
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701020Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1748-2-1
Kat. čís.: 73099
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definitions and general physical and mechanical properties
Třídící znak: 701020Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1748-2-2
Kat. čís.: 73320
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Special basic products- Part 2-2: Glass ceramics - Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701020Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15998
Kat. čís.: 512494
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
Třídící znak: 701023Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 673
Kat. čís.: 88878
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
Třídící znak: 701024Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 674
Kat. čís.: 89426
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
Třídící znak: 701025Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 675
Kat. čís.: 89427
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method
Třídící znak: 701026Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14438
Kat. čís.: 66117
Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - Výpočtová metoda
Glass in building - Determination of energy balance value - Calculation method
Třídící znak: 701027Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1096-1
Kat. čís.: 90817
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace
Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
Třídící znak: 701030Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1096-2
Kat. čís.: 90818
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S
Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings
Třídící znak: 701030Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1096-3
Kat. čís.: 90819
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D
Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings
Třídící znak: 701030Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1096-4
Kat. čís.: 509425
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
Třídící znak: 701030Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1096-5
Kat. čís.: 503928
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem
Glass in building - Coated glass - Part 5: Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
Třídící znak: 701030Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1036-1
Kat. čís.: 83444
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and test methods
Třídící znak: 701040Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>