VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 6 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16612
Kat. čís.: 511483
Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem
Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation
Třídící znak: 700710Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17074
Kat. čís.: 511044
Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla
Glass in building - Environmental product declaration - Product category rules for flat glass products
Třídící znak: 701004Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12603
Kat. čís.: 66746
Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením
Glass in building - Procedures for goodness of fit and confidence intervals for Weibull distributed glass strength data
Třídící znak: 701005Datum vydání: 01.05.2003    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 572-1+A1
Kat. čís.: 502414
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-2
Kat. čís.: 91880
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-3
Kat. čís.: 91881
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-4
Kat. čís.: 91882
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-5
Kat. čís.: 91883
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-6
Kat. čís.: 91884
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-7
Kat. čís.: 91885
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-8+A1
Kat. čís.: 502413
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 572-9
Kat. čís.: 72239
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701010Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14178-1
Kat. čís.: 73764
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1: Float glass
Třídící znak: 701011Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14178-2
Kat. čís.: 73765
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Třídící znak: 701011Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15681-1
Kat. čís.: 502415
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Třídící znak: 701012Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15681-2
Kat. čís.: 504077
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma
Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 2: Product standard
Třídící znak: 701012Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12543-1
Kat. čís.: 515031
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Vocabulary and description of component parts
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12543-2
Kat. čís.: 515032
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12543-3
Kat. čís.: 515033
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12543-4
Kat. čís.: 515034
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability
Třídící znak: 701015Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>