VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 2 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 65 0342
Kat. čís.: 4764
Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty
Liquid chemical products. Method for the determination of density
Třídící znak: 650342Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14396)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.1988  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 58043)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2000  
  
ČSN P CEN/TS 15968
Kat. čís.: 87055
Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza
Determination of extractable perfluorooctanesulphonate (PFOS) in coated and impregnated solid articles, liquids and fire fighting foams - Method for sampling, extraction and analysis by LCqMS or LC-tandem/MS
Třídící znak: 650350Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 0511
Kat. čís.: 4766
Vzorkování zrnitých hmot
Sampling of granular matter
Třídící znak: 650511Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 0512
Kat. čís.: 4767
Vzorkování kapalin
Sampling of liquids
Třídící znak: 650512Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1041
Kat. čís.: 29939
Oxid hlinitý. Metody chemického rozboru. Všeobecné údaje
Chemical analysis of aluminum oxide. General data
Třídící znak: 651041Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1044
Kat. čís.: 29940
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu železitého
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of iron oxide content
Třídící znak: 651044Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1045
Kat. čís.: 29941
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu křemičitého
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of silica content
Třídící znak: 651045Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1046
Kat. čís.: 29942
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of titanium dioxide content
Třídící znak: 651046Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1047
Kat. čís.: 29943
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu vanadičného
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of vanadium pentoxide content
Třídící znak: 651047Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1048
Kat. čís.: 29944
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of phosphoric pentoxide content
Třídící znak: 651048Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1049
Kat. čís.: 29945
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu sodného a oxidu draselného
Chemical analysis of aluminum oxide. Determination of sodium oxide and potassium oxide contents
Třídící znak: 651049Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1052
Kat. čís.: 29946
Oxid hlinitý. Metody přípravy roztoku vzorku
Aluminum oxide. Decomposition of sample and preparation of solution
Třídící znak: 651052Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1053
Kat. čís.: 29947
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu chromitého
Aluminum oxide. Determination of chromium trioxide content
Třídící znak: 651053Datum vydání: 01.12.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1054
Kat. čís.: 29948
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého
Aluminum oxide. Determination of manganese (II) oxide content
Třídící znak: 651054Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1055
Kat. čís.: 29949
Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého
Aluminum oxide. Determination of zinc oxide content
Třídící znak: 651055Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
ČSN 65 1057
Kat. čís.: 29951
Oxid hlinitý. Stanovení granulometrického složení metodou sítového rozboru
Aluminium oxide. Determination of size distribution by sieving
Třídící znak: 651057Datum vydání: 01.12.1991    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 1059
Kat. čís.: 29953
Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého
Aluminum oxide. Determination of copper (II) oxide. Atomic absorption spectrometry and photometric method
Třídící znak: 651059Datum vydání: 01.10.1987    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 12944-1
Kat. čís.: 64244
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 1: General terms
Třídící znak: 654800Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12944-2
Kat. čís.: 64245
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 2: Term relating to fertlizers
Třídící znak: 654800Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12944-3
Kat. čís.: 509515
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
Třídící znak: 654800Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>