SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 201 produktů
Aktuální strana 3 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12617
Kat. čís.: 502880
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor
Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector - 3,1 MPa connector
Třídící znak: 300225Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16380
Kat. čís.: 505926
Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva
Road vehicles - Blended fuels refuelling connector
Třídící znak: 300228Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 0250
Kat. čís.: 53327
Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky
Trolleybuses - Technical Regnirements and Tests
Třídící znak: 300250Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 83861)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
ČSN EN 13447
Kat. čís.: 64933
Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie
Electrically propelled road vehicles - Terminology
Třídící znak: 300251Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1821-2
Kat. čís.: 57598
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla
Electrically propelled road vehicles - Measurement of road operating ability - Part 2: Thermal electric hybrid vehicles
Třídící znak: 300255Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1986-2
Kat. čís.: 65568
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem
Electrically propelled road vehicles - Measurement of energy performances - Part 2: Thermal electric hybrid vehicles
Třídící znak: 300256Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1501-1
Kat. čís.: 514856
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1501-2
Kat. čís.: 514857
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1501-3 ed. 2
Kat. čís.: 515705
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1501-4
Kat. čís.: 517595
Nová
Vozidla pro svoz odpadu - Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.10.2023    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1501-4
Kat. čís.: 80897
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.04.2008Datum zrušení: 01.11.2023 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1501-5 ed. 2
Kat. čís.: 514858
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
Třídící znak: 300350Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17367
Kat. čís.: 517594
Nová
Odpadové hospodářství - Datová komunikace mezi systémem řízení komunikace a back office systémem pro stacionární sběrné nádoby na odpad - Funkční specifikace a sémantický datový model
Třídící znak: 300351Datum vydání: 01.10.2023    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3965
Kat. čís.: 28560
Zemědělské kolové traktory. Nejvyšší rychlosti. Metoda měření
Agricultural wheeled tractors. Maximum speeds. Method of determination
Třídící znak: 300425Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 5721-1
Kat. čís.: 98938
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu
Agricultural tractors - Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 1: Field of vision to the front
Třídící znak: 300426Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5721-2
Kat. čís.: 98937
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu
Agricultural tractors - Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 2: Field of vision to the side and to the rear
Třídící znak: 300426Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8935
Kat. čís.: 23201
Zemědělské a lesnické traktory. Montážní body a otvory pro ovládače přípojných zařízení
Tractors for agriculture and forestry. Mountings and apertures for external equipment controls
Třídící znak: 300429Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 789-4
Kat. čís.: 18213
Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 4: Měření kouřivosti
Agricultural tractors. Test procedures. Part 4: Measurement of exhaust smoke
Třídící znak: 300444Datum vydání: 01.10.1995  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN ISO 789-5
Kat. čís.: 18714
Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky
Agricultural tractors. Test procedures. Part 5: Partial power PTO. Non-mechanically transmitted power
Třídící znak: 300445Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 789-7
Kat. čís.: 18566
Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 7: Výkon na hnací nápravě
Agricultural tractors. Test procedures. Part 7: Axle power determination
Třídící znak: 300447Datum vydání: 01.12.1995    Cena: 245 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>