SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 188 produktů
Aktuální strana 9 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 19363
Kat. čís.: 512542
Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu
Electrically propelled road vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements
Třídící znak: 307101Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17278
Kat. čís.: 513277
Zemní plyn - Zařízení na doplňování paliva do vozidel
Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
Třídící znak: 307101Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21058
Kat. čís.: 513928
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování paliva Dimethylether (DME)
Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector
Třídící znak: 307101Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17347
Kat. čís.: 512765
Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky
Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements
Třídící znak: 307102Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15997
Kat. čís.: 92912
Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 307203Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16029
Kat. čís.: 94689
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 307206Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16990
Kat. čís.: 510696
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to typeapproval for on-road use - Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 307209Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17128
Kat. čís.: 511746
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody
Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to typeapproval for on-road use - Personal light electric vehicles (PLEV) - Requirements and test methods
Třídící znak: 307211Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4210-6
Kat. čís.: 511476
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 6: Frame and fork test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-7
Kat. čís.: 98261
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 7: Wheels and rims test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-8
Kat. čís.: 98262
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 8: Pedal and drive system test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-4
Kat. čís.: 98081
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 4: Braking test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-1
Kat. čís.: 98082
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-3
Kat. čís.: 98083
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 3: Common test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-9
Kat. čís.: 98263
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 9: Saddles and seat-post test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-5
Kat. čís.: 98265
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 5: Steering test methods
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4210-2
Kat. čís.: 504611
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles
Třídící znak: 309000Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15532
Kat. čís.: 85041
Jízdní kola - Terminologie
Cycles - Terminology
Třídící znak: 309001Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6692
Kat. čís.: 15468
Jízdní kola. Značení dílů jízdních kol
Cycles. Marking of cycle components
Třídící znak: 309038Datum vydání: 01.02.1994    Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 8098
Kat. čís.: 98331
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol
Cycles - Safety requirements for bicycles for young children
Třídící znak: 309043Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10  Další strana >>